Friday, October 25, 2019

پنج شعر از چارلز رایت

چارلز رایت و نحوه دیدن
حمید فرازنده

چارلز رایت، شاعر امریکایی، متولد ۱۹۳۵، یکی از مهم‌ترین شاعران نسل خودش به شمار می‌رود. در شعر او منظره و معنویت در هم گره می‌خورند؛ طبیعت و مرگ به هم متّصل می‌شوند و دریافت جدیدی از «خدا» به دست می‌دهند.

چارلز رایت مؤلف بیش از بیست کتاب شعر است و در سال ۲۰۱۴ لقب ملک الشعرای ایالات متحد امریکا را به خود اختصاص داده است. با این‌حال می‌گوید اعتقادی ندارد که خودش را شاعر بنامد:
«من خودم را شاعر نمی‌خوانم، بنابراین این یک مسئله است، به خصوص بعد از اینکه ملک الشعرای ایالات متحده شدم. من اعتقادی ندارم که خودم را شاعر بنامم. فکر می‌کنم [رابرت]فراست بود که گفت این چیزی است که افراد دیگر به شما می‌گویند. من همیشه این سخن را در قلبم نگاه داشته‌ام.»