Monday, November 12, 2018

علم الهدى : شغل آخوندی درآمدزا نیست



سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها



سخنی صادقانه با هنرمندان دلواپس بر علیه تحریم ها
 دکتر عبدالستار دوشوکی
از آنجایی که حوزه تخصصی و کاری نگارنده در طی ٢٥ سال گذشته در رابطه با ارائه محصولات و خدمات پزشکی بوده و مدیر چندین شرکت پزشکی بین المللی از جمله آمریکایی برای منطقه خاور میانه، از جمله ایران، آنهم در زمان تحریم های مختلف بوده ام ناچارم در رابطه با کارزار یکسویه برخی از هنرمندان سرشناس کشورمان تحت عنوان "در برابر تحریم با ما هم‌ صدا شوید" توضیحات روشنگرانه ای را جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع این هنرمندان "دلسوز" و "متعهد" بدهم. زیرا بعقیده نگارنده این درخواست برای هم صدایی نیست؛ بلکه برای تک صدایی است. علاوه بر این درخواست، تعداد دیگری از اهالی دلواپس فرهنگ ایران نیز با انتشار "ویدئوی احساسی کودک سرطانی" در راستای آنچه سایت تابناک "فعال شدن دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی" خوانده است، در مورد تحریم ها، یکطرفه به قاضی رفته اند. در حالی که هر سکه دو روی دارد. بر طبق گزارش تابناک بسیاری از هنرمندان کشور حاضر نشدند با این جریان جاری شده از اشک های هنرمندان دلنگران "موج سواری هنرمندانه" بکنند.

افزایش خیزه کننده قیمت خوراکی ها







این چاه هولناک را به گور رژیم ملاها بدل کنیم




این چاه هولناک را به گور رژیم ملاها بدل کنیم
منصور امان
تحریمهای فلج کننده؛ این جنگ مردُم ایران نیست
استراتژی حاکمان نابخرد و ماجراجوی کشور در دوره "برجام"، به سخت ترین و پُردامنه ترین تحریمهایی راه برده است که ایالات مُتحده تاکنون علیه یک کشور اعمال کرده. آنچه که آقای ترامپ و دستیارانش پُرسروصدا و با هیاهو در این باره اعلام می کنند، یک نمایش تبلیغاتی نیست، بلکه واقعیت تلخی است که آثار خسارت بار و دردناک آن برای کشور و اکثریت مردُم ایران از ماه ها پیش پدیدار شده و از امروز ابعاد گُسترده تری می یابد.
حاکمان کشور تمامی فُرصتهایی که برای جلوگیری از رسیدن بُحران به این نُقطه وجود داشت را آگاهانه سوزاندند. در حالی که "برجام" پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا روی پای لرزانی ایستاده بود، آنها نه تنها فتیله ماجراجوییهای منطقه ای خود را پایین نکشیدند، بلکه تحریکات مُخرب دیگری را نیز به آن افزوده و با موشکهای شُعار نویسی شده و "شهرهای موشکی" هماورد طلبیدند.
با این حال کنار کشیدن آمریکا از توافُق هسته ای وین به گونه ناگُزیر به معنای تشدید درگیری و گام گذاشتن آن به مرحله مُحاصره تمام عیار نفتی، بانکی و تجاری نبود. دولت آمریکا تمایُل خود به مُذاکره بر سر موارد اختلاف که در خواستهای ۱۲ گانه آن فهرست گردید را بارها تکرار کرد. اما وزن سیاست مُداخله گری و توسعه طلبی فرقه ای در استراتژی بقا و امنیت رژیم ولایت فقیه چندان سنگینی می کند که هیچ "مصلحتی"، حتی آینده کشور و سرنوشت مردُم، توان برابری با آن را ندارد.
آقای خامنه ای و کارگُزاران برجامی اش سرسختانه هر گونه مُذاکره با آمریکا را رد کردند و به جای جُستُجو و ارایه راه حل برای بیرون آمدن از گرداب این کشمکش، هر چه بیشتر به شتاب و شدت آن افزودند. تهدید به بستن تنگه هُرمُز و "مادر جنگها" از سوی آقای روحانی گامی در این جهت بود، همچنانکه تشدید جنگ نیابتی در یمن با موشک پرانی به عربستان و انجام حملات در تنگه باب المندب و امارات، افزایش بار مُداخله گری در سوریه از طریق استخدام و گُسیل انبوه مُزدوران عراقی، افغان و لُبنانی، کُمک به سزایی به پیشروی روند ویرانگر مزبور کرد.
در مُعادله تحریمها، آنچه که گُریزناپذیر بود و هست، پاسُخ ثابت رژیم جمهوری اسلامی به مساله بقا و امنیت خود است که به مُداخله فرا مرزی، صُدور بُنیادگرایی، تروریسم و تجاوُز نظامی قُفل شده است. بهترین شاهد از این ناگُزیری، طراحی حملات تروریستی در فرانسه و دانمارک دُرُست در همان هنگامی است که "نظام" برای "دور زدن" تحریمها بیش از هر مقطع دیگر به لُطف و کُمک شُرکای اُروپایی اش نیازمند است.
در منطق حُکومت، ترور مُخالفان در اُروپا در شرایط کنونی نه تنها خودغرضانه نیست، بلکه تام و تمام در خدمت منافع آن قرار دارد، زیرا از یکطرف گمان می برد فشاری که از سوی جُنبشهای اعتراضی مُتحمل می شود را اینگونه تخلیه می کند و از سوی دیگر بر این توهم اُستوار گردیده که با ضربه به مُخالفان مُتشکل در خارج از کشور، مسیر ارتباط و سازمانیابی این جُنبشها را مُختل می سازد. در همین حال "نظام" اُمیدوار است که یک اثر جانبی صُدور ترور به اُروپا، هُشدار به بروکسل پیرامون قُدرت گرفتن "تُندروها" در پیامد کشمکش خارجی و لُزوم دور زده شدن تحریمها به منظور تقویت "میانه روها" باشد.
نزاع جمهوری اسلامی با آمریکا ربطی به مردُم ایران ندارد و هیچیک از موضوعاتی که "نظام" در پی آنها میدان این درگیری را گشوده، حتی با فرسنگها فاصله نیز از کنار زندگی واقعی و مُشکلات و مسائل آنها رد نمی شود. آنچه که جامعه ایران مُطالبه می کند را نه فقط از دی ماه، هر روز و در هر گوشه و کنار کشور فریاد می زند. توده به جان آمده شرایط پیش از ۱۳ آبان را برنتابید و پس از آن را نیز به دو چندان تاب نمی آورد. آنها چاه هولناکی که اینک در برابرشان دهان باز کرده را به گور رژیم جمهوری اسلامی بدل خواهند کرد.

ایران پرس نیوز

Sunday, November 11, 2018

با شما همصدا نمی شویم زیرا صدای شما صدای حجاریان هاست! م.سحر



با شما همصدا نمی شویم زیرا صدای شما صدای حجاریان هاست! م.سحر
دارو تحریم نشده! محصولات کشاورزی تحریم نشده!
آقایان و دوشیزگان سلبریتی نگران نباشید.
اگر خیلی هنرمندید، خیلی شاعرید خیلی نویسنده و خیلی نوازنده و خیلی نقاشید ، نگران غارت ها و چپاول ها و بیداد بی وقفۀ حکومت آخوندی باشید که 40 سالست زندگی را بر ایرانیان تحریم کرده است.
شادی را تحریم کرده است.
انتخاب پوشش را تحریم کرده است.
آزادی و انسانیت را در آن سرزمین بلا زده تحریم کرده است.
نفس کشیدن را تحریم کرده است.
دوست داشتن ایران و سرزمین و تاریخ و فرهنگ و نمادهای بنیادی و کهنسال ایران مثل نوروز و سده و تیرگان و سوری و جشن های دیگر را تحریم کرده است.
شنیدان صدای آواز زنان را و دیدن ساز از تلویزیون را تحریم کرده است.
ایران را ، ایران تاریخی و فرهنگی و ملی را تحریم کرده است.
حقیقت را تحریم کرده است.

آنا اسکیمانی ، نماینده ایرانی - آمریکایی - تحریم‌های آمریکا، موجب مشکلات بسیاری برای مردم عادی ایران شده است، مانند کمبود دارو




آنا اسکیمانی ، نماینده ایرانی - آمریکایی   - تحریم‌های آمریکا، موجب مشکلات بسیاری برای مردم عادی ایران شده است، مانند کمبود دارو
آنا اسکیمانی ، نماینده ایرانی - آمریکایی مجلس ایالت فلوریدا آمریکا از حزب دمکرات در گفتگو با یک سایت خبری در ایران با جمهوری اسلامی همراه شد: عملکرد ترامپ زندگی مردم ایران را دشوار کرده است. تحریم‌های آمریکا، موجب مشکلات بسیاری برای مردم عادی ایران شده است، مانند کمبود دارو. من چند بار به ایران سفر کرده‌ام. اولین بار سال
 رویداد۲۴ آنا اسکیمانی تا هفته پیش برای ایرانیان چهره‌ای گمنام بود، اما نتیجه انتخابات آمریکا که مشخص شد، معلوم شد یک ایرانی تبار به مجلس ایالتی آمریکا از حوزه فلوریدا راه پیدا کرده است. از این جهت نام او در اولین‌ها قرار گرفته است؛ اولین ایرانی تباری که به یکی از مجالس آمریکا راه پیدا کرده است. او ریشه ایرانی خود را پنهان نمی‌کند و البته در گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴ تاکید می‌کند که به سختی ایرانی صحبت می‌کند و پیشنهاد می‌دهد سوال‌های ما از او به زبان انگلیسی باشد.
آنا اسکیمانی در دوران دانشجویی در دانشگاه UCF عضو سازمان دانشجویان ایرانی بوده است. او دو مدرک لیسانس در رشته‌های علوم سیاسی و مطالعات زنان از دانشگاه دموکرات UCF دریافت کرده و مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت غیرانتفاعی و مدیریت دولتی همین دانشگاه در سال ۲۰۱۵ دریافت کرده است. آنا اسکیمانی در حال حاضر دانشجوی دکترای رشته امور عمومی است و به عنوان استادیار نیز تدریس می‌کند. متن گفت‌وگوی کوتاه رویداد۲۴ با آنا اسکیمانی را در ادامه می‌خوانید:

*تصور شما از ایران چیست؟
مردم ایران زیبا، هوشمند و بلندپرواز هستند و شایسته تمام فرصت‌ها  تا بتوانند زندگی  خود را به حداکثر کیفیت  برسانند. می‌دانم که در ایران محدودیت‌هایی برای پوشش و همچنین سانسور وجود دارد. من از مبارزه مردم ایران برای حقوقشان و از تلاش فعالان صلح الهام می‌گیرم.
*آیا دوست دارید به کشور مادری خود سفر کنید؟
بله. من چند بار به ایران سفر کرده‌ام. اولین بار سال ۲۰۰۵ بود که قصد داشتیم خاکستر مادرم را به دریای خزر بریزیم. دو بار دیگر به ایران آمده‌ام که آخرین بار در سال ۲۰۰۷ بود. من مایلم باز هم به زودی به ایران سفر کنم، اما تنش سیاسی بین دولت ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، این سفر را مشکل کرده است.
*پیام شما به افرادی که برای حقوق زنان و برای صلح مبارزه می‌کنند، چیست؟
به آنها می‌گویم در این کار باقی بمانید، ما شما را می‌بینیم و شما را می‌شنویم. ما از حمایت شما الهام گرفته‌ایم. این به من یادآوری می‌کند که نسبت به هیچ چیزی بی‌تفاوت نباشم و از تلاش‌های برابری‌خواهانه در کشور و در سراسر جهان حمایت کنم.
*معاهده برجام بین ایران و ۶ قدرت جهانی از جمله آمریکا امضا شد. اما خروج ایالات متحده از برجام و تحریم‌های این کشور، موجب مشکلات بسیاری برای مردم عادی ایران شده است، مانند کمبود دارو و افزایش قیمت مواد غذایی. آیا با ایده ترامپ مبنی بر فشار حداکثری به ایران موافق هستید؟
من با رئیس جمهور ترامپ و تاکتیک‌هایش موافق نیستم که زندگی روزمره مردم ایران را دشوارتر می‌کند. من همچنین از قوانین محدود کننده سفر حمایت نمی‌کنم و نسبت به این قوانین از روز اول اعتراض کردم

 

زعفران بدون خاک و آب، به روش هواکشت



محمد خزایی دبیر کارآفرینی دبیرستان تیزهوشان و هوشمند کرمانشاه در پیلوت منزل مسکونی خود موفق به تولید زعفران بدون خاک و آب، به روش هواکشت(ایرو پونیک)با کیفیت فوق العاده شد.

سلفی نجفی شهردار سابق تهران با زن جوانش



به گزارش رکنا، محمدعلی نجفی شهریور ماه سال ۹۶ شهردار تهران شد و اواخر اسفند به دلیل بیماری استعفا کرد و در ابتدای سال ۹۷ بهشت را ترک کرد.
در همان ایام موضوعات زیادی درباره استعفای نجفی مطرح شد. اما همسر جدید شهردار سابق تهران بعد از ۸ ماه پرده از حواشی برداشت و گفت: هر فردی می تواند عاشق شود و ازدواج کند، همه انسان ها تا زمانی که جان دارند حس دوست داشتن در وجودشان است.
خانم جدید آقای نجفی ادامه می دهد: یک عده می گویند اینها طلاق می گیرند و اختلاف سنی دارند، این حرف ها چیست؟ این سخنان را می گویند تا به زعم خود برای تخریب دکتر نجفی نظرها را جلب کنند، متاسفانه به من تهمت زدند که من زن صیغه ای دکتر نجفی هستم در حالیکه من عقدنامه دارم و حتی اگر صیغه هم باشد هیچ مشکلی نداشت

Saturday, November 10, 2018

رزا لوکزمبورگ و جنبش کارگری میان انقلاب و رفرم



رزا لوکزمبورگ در سال ۱۹۱۴ در برلین

 رزا لوکزمبورگ و جنبش کارگری میان انقلاب و رفرم
دویچه وله
برخی پژوهشگران معتقدند که جنبش کارگری در آلمان، از همان آغاز میان تفکرات مارکس و لاسال در نوسان بود. «مارکسیست‌ها» در برابر دولت رویکردی سلبی و «لاسالیست‌ها» رویکردی ایجابی داشتند. البته نزد مارکس و انگلس نمی‌توان از نفی کامل دولت سخن گفت. آنان در مانیفست حزب کمونیست تصریح کرده بودند که نخستین گام در انقلاب کارگری، برکشیدن پرولتاریا به طبقه‌ی حاکم و ایجاد دموکراسی از طریق تمرکز همه‌ی ابزارهای تولید در دست دولت است. از دید آنان چنین گامی برای رسیدن به «جامعه‌ی بی‌طبقه» ضروری بود. از این رو مارکس و انگلس با «انهدام دولت» پیش از ایجاد تحولات ژرف اجتماعی ـ و به مفهومی که آنارشیست‌ها آن را مطرح می‌کردند ـ مخالف بودند. با این همه، هدف نهایی آنان نیز برانداختن «هر نوع دولتی» بود.

یک قهرمان پرورش‌اندام به ضرب گلوله به قتل رسید



یک قهرمان پرورش‌اندام به ضرب گلوله به قتل رسید
فارس
مجتبی محمدی دبیر هیأت پرورش اندام اصفهان در خصوص قتل رحیم‌پور گفت: روز گذشته حوالی ساعت 5 بعد از ظهر سه نفر وارد اسطبل شخصی رحیم‌پور واقع در رحمت آباد شده‌اند و با شلیک چهار گلوله وی را به‌قتل رساندند.

پس از این اتفاقات سریعا وی را به بیمارستان شهید مطهری فولاد‌شهر منتقل کردند اما متأسفانه رحیم‌پور جان خود را از دست داد و تا این لحظه اطلاعات بیشتری از شرح این ماجرا به‌دست نیامده است
 

هنرمندان غیور! ممنون از نامه تان! اکنون منتظر اعتراض تان به حکومت اسلامی هستیم!؛ ف. م. سخن




هنرمندان غیور! ممنون از نامه تان! اکنون منتظر اعتراض تان به حکومت اسلامی هستیم!؛ ف. م. سخن
نامه ی فوق دلسوزانه ی عده ای از هنرمندان ایرانی را بر ضد تحریم های امریکا علیه ج.ا. با اشتیاق وافر مطالعه کردیم و به آن ها آفرین ها فرستادیم!
ممنون اصغر آقا فرهادی، جناب فرمان آرا، سرکار خانم گلستان، خانم مریم زندی گرامی!
از جوان ترها تشکر نمی کنم چون هنوز راه طولانی برای این رو آن رو شدن نظرهای سیاسی شان در پیش دارند و کماکان فرصت کافی برای معلق زدن و دگرگون شدن افکارشان وجود دارد.
کباب شدن جگر این هنرمندان کهنه کار باعث کباب شدن جگر ما نیز گشت. اصولا عادت کرده ایم که با متن های جگرسوز و دراماتیک، اشک به چشم بیاوریم و آه و فغان سر دهیم.
امروز که به مثال نرسیدن دارو در اثر تحریم ها به کودکان سرطانی بر خوردیم، حال مان دچار دگرگونی گشت، و دچار «تشویش اذهان» نسبت به «امریکای تحریم کار» شدیم.
مطمئن هستیم به دنبال برخاستن این موج در داخل کشور، عده ای از اهل قلم و هنرمندان در آب نمک خوابانده شده ی ایرانی ساکن خارج از کشور نیز به این موج خواهند پیوست و روزگار امریکای تحریم کار را سیاه خواهند کرد.
خیلی خوشحالیم که هنرمندان ما به سطحی از شهرت و نام آوری جهانی رسیده اند که نامه شان را برای «همه ی دولت ها و همه ملت های ایران و جهان» و هف هشت میلیارد «مردم جهان» نوشته اند.
اکنون از چین و ماچین، تا آن سوی دریای بالتیک و آدریاتیک، مردم جهان چشم شان به دور دوم تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی و سرنوشت کودکان سرطانی ایران دوخته شده که ببینند سرنوشت این بچه های بیمار چه خواهد شد.
فقط چون مخاطب این دلسوزان، همه ی مردم جهان هستند، گفتیم یکی دو نکته هم ما به موضوع اضافه کنیم، تا خدای نکرده چیزی کم و کسر نماند و نامه ی خانم ها و آقایان هنرنما و هنرفروش، دو قبضه بلکه سه قبضه شود.
اولا این که چرا امریکای تحریم کار، به تحریم جمهوری اسلامی همت گمارده، ولی مثلا امارات یا عمان یا چه می دانم افریقای مرکزی و گینه ی بیسائو را تحریم ننموده برای ما سوال شد!
آیا امریکا همینجوری، مرض داشته که این کار را با ما کرده؟
آیا امریکا دوست دارد بچه های سرطانی ما را بکشد؟
آیا امریکا کِرم دارد و دوست دارد که مردم آزاری کند و قرعه ی کرم ریختن اش به نام ما افتاده؟

این ها را که می گفتیم، خبر آمد که امریکا اصلا دارو تحریم نکرده، و اگر بچه ی سرطانی وضع اش خوب نباشد هم، او را به امریکا می برد و در بیمارستان بستری می کند و همینجوری به او کمک می رساند.
گفتیم این را به نامه نگاران جهانی مان بگوییم که یهو وسط کار، خیت (همان خیط سابق) نشوند و نامه نگاری جهانی به آبروریزی جهانی ختم نشود. آخر این روزها همین طور در حال سوتی دادن های پی در پی هستیم و می شود که عده ای از حکومتیان که در وزارت جلیله ی اطلاعات نشسته اند ما را «دیزاینفورماسیون» کنند و بعد هار هار به ریش ما بخندند.
نکته ی دوم، یادمان آمد که مرحوم کریستف کلمب، امریکا را در سال ۱۴۹۲ کشف کرده و امریکا همین دیروز و قبل از اِعمال تحریم ها به وجود نیامده است.
لذا کمی به سوابق ماجرا خاصه از سال اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان نازنین و نازنازیِ خط امام مراجعه کردیم و دیدیم که این تحریم ها یک سابقه و داستانی داشته، که آخرین پاراگراف نوشته شده اش فعلا همین است که امروز می بینیم، و پاراگراف بعدی اش احتمالا یک داستان جنگی پر از خون و خونریزی یا یک کودتای خیلی اسلامیِ داخلی یا یک شورش و بزن بزن کاملا «ایرونی» خواهد بود تا ببینیم دست تقدیر برایمان چه خواهد نوشت.
یعنی اگر تحریم اثر نکند، کودک سرطانی که هیچ، کودک غیر سرطانی و همین هنرمندان و کل مردم ایران زیر گلوله و موشک باید زندگی کنند که البته این هنرمندان امریکا ستیز، چون هنرمند و مشهور و رفیق فابریک کمپانی های فیلمسازی و نامداران عرصه ی داستان و نقاشی و فرزندان بابا مامان پولدار هستند، جهت کوبیدن به دهان امریکای قبلا «تحریم کار» و این بار «جنگ آفرین»، به امریکا خواهند رفت و ضمن زندگی محنت بار در آنجا، مرگ بر امریکا خواهند گفت و از آن جا به جهانیان نامه خواهند نوشت.
لذا پیشاپیش از این هنرمندان دعوت می کنیم، یک مرحله از تحریم ها عقب تر بروند، و یک نامه هم خطاب به حکام حکومت اسلامی بنویسند و بگویند برای آن که آن بچه ی سرطانی بی دارو نماند، اولا خِر آقازاده های وارد کننده ی دارو را بگیرند و آن ها را بیخ دیوار بگذارند، ثانیا دست از کارهایی که باعث تحریم و جنگ می شود بردارند و گورشان را گم کنند از سرزمین پدری ما به همان صحاری و بیابان های آغاز اسلام هجرت نمایند.
با سپاس بسیار
ناهنرمندِ نامشهورِ ناسلبریتی
ف.م.سخن

Friday, November 9, 2018

ایتالیا؛ کشف ۲۷۰ کیلوگرم هروئین از کشتی با مبداء حرکت از ایران






ایتالیا؛ کشف ۲۷۰ کیلوگرم هروئین از کشتی با مبداء حرکت از ایران
یورو نیوز
پلیس ایتالیا روز سه‌شنبه در کانتینری از یک کشتی‌ که مبداء حرکتش ایران بود، ۲۷۰ کیلوگرم هروئین کشف کرد، کشفی که پلیس ایتالیا آن را در ۲۰ سال اخیر این کشور بی سابقه توصیف می‌کند.
این کشتی که حرکتش را از بندرعباس در ایران آغاز کرده و در هامبورگ آلمان و سپس والنسیای اسپانیا توقف کرده بود سرانجام در ۱۷ اکتبر در بندر جنوا در ایتالیا پهلو گرفت.
به گفته سخنگوی پلیس ایتالیا معلوم نیست این محموله هروئین که در میان بنتونیت خاک‌ رس جاسازی شده بود چه وقت و کجا در کشتی بارگیری شده است.
ماموران پلیس ایتالیا اجازه دادند تا بخش کوچکی از این محموله بدست قاچاقچیان برسد سپس با تعقیب کامیون حامل هروئین به شهر روزندال هلند رسیدند. ماموران ایتالیایی و هلندی زمانی که این کامیون به انباری در این شهر رسید وارد عمل شدند و دو مرد ترکیه‌ای تبار را دستگیر کردند.


Thursday, November 8, 2018

نگاهی به میگساری در کشورهای اسلامی



نگاهی به میگساری در کشورهای اسلامی
علی کلائی

بحث پس از بیش از یک هزاره هم چنان ادامه دارد. آیا معنای کلمات خمر و بحثی که در مورد آن چه سکرآور است مطرح می شود، عام بر هر نوشیدنی است که مست کننده باشد و یا تنها زمانی این معانی مراد می شود که آن قدر نوشیده شود تا فرد مست گردد؟ بحثی در مورد شرب خمر و مستی که هم چنان هم ادامه دارد. البته در این میانه قولی است عام و اقوالی است بعضاً خاص. قول عام در میان تمام مسلمین، از شیعه و تا اهل سنت بر حرمت مطلق شرب خمر است. اما گاهی در این میان می شود حرف های دیگری هم شنید. البته نویسنده متخصص امور اسلامی نیست. پس آن چه می نویسد، فهمی است از آن چه که با خواندن و شنیدن و دیدن دریافت کرده است.
چنان که که گفته شد، نظر مبنی بر حرمت مصرف آن چیزی است که امروزه به آن مشروبات الکلی می گوییم. چهار آیه در قرآن صراحت بر آن دارد و حتی اگر در آن نفع و سودی هم هست، بنا بر نظر قرآن در آیه ۲۱۹ سوره بقره، ضررش بیش تر است. ۸۰ ضربه شلاق حد شرب خمر است که در ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی نیز بدان تصریح شده است. این ماده می گوید: «حد شرب مسکر برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است. تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود». اثباتش هم به دو راه میسر است. اول اقرار فرد نوشنده و دوم شاهدین. دو شاهد مرد به طریق همان قصه شهادت در سنت اسلامی.

تحریم‌های آمریکا هواپیماهای ایران را زمین‌گیر کرده است



تحریم‌های آمریکا هواپیماهای ایران را زمین‌گیر کرده است
دبی-العربیه.نت
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی آمریکا و به دلیل مشارکت این شرکت‌ها و هواپیماهایشان در حمل و نقل پیکارجویان، تسلیحات و تدارکات نظامی به کشورهایی که ایران در آنها حضور نظامی دارد، سبب شده که بسیاری از پروازهای مسافربری این شرکت‌ها به تاخیر افتاده، لغو شده و یا با تاخیر انجام شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تحریم شرکت‌های ایران ایر، ماهان، معراج، کاسپین و پویا در دور جدید تحریم‌ها و ممنوعیت سوخت‌رسانی و خدمات فنی و تعمیراتی به ناوگان هوایی این شرکت‌ها سبب شده پرواز هواپیماهای ایرانی به بسیاری از مقاصد بین‌المللی لغو شود.
هواپیماهای ایرانی حداقل در 8 شهر اروپایی و آسیایی به مشکل برخورده‌اند و پرواز به این مقاصد لغو شده و یا به تاخیر انداخته شده است.
پرواز شانگهای به تهران در روز 5 نوامبر 2018، 6 ساعت پیش از زمان برنامه‌ریزی‌شده طول کشید، زیرا که ترکمنستان پس از اجرایی شدن تحریم‌ها اجازه عبور این هواپیما از آسمان این کشور را نداد و هواپیمای مذکور برای رسیدن به تهران، ناچار به طی کردن مسیر بسیار طولانی‌تر دیگری و عبور از آسمان افغانستان شد.
تعدادی از پروازهای برنامه‌ریزی‌شده به دبی، کیف، ایروان، بانکوک، پکن، روم و گوانگجو لغو شدند و احتمال لغو شدن پرواز مسیرهای دیگری نیز وجود دارد.
ایالات متحده آمریکا در دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، شرکت هواپیمایی ملی ایران، هما و 65 هواپیمای این شرکت را تحریم کرده و در فهرست سیاه درجه دوم قرار داد.
39 هواپیمای دیگر که در تملک شرکت‌های ماهان، کاسپین، معراج و پویا قرار دارند نیز شامل تحریم‌های مشخص شده از سوی اداره نظات بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا شدند.
در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در وبگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، آمده است که اطلاعات همه این هواپیماها، شامل نوع و شماره سریال آنها ضبط شده و این امر به معنای رصد شدن همه پروازهایی است که از تهران به سوریه، لبنان و عراق پرواز کرده و در مداخله نظامی ایران در این کشورها شرکت کرده، است. این در حالی است که ایران سعی کرده بود اطلاعات و شماره‌های این هواپیماها را دستکاری کند.

Wednesday, November 7, 2018

چرا "ماشین ترور" جمهوری اسلامی ترمز ندارد؟


در ترور رستوران میکونوس در سال ۱۳۷۱، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی کشته شدند

چرا "ماشین ترور" جمهوری اسلامی ترمز ندارد؟
دویچه وله: با طرح اتهامات جدید دانمارک، اکنون هفت کشور اروپایی دست‌کم در چهار پرونده جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند. جمشید برزگر در تحلیل خود به این پرسش پرداخته که چرا موتور ماشین ترور جمهوری اسلامی بار دیگر روشن شده است؟

با طرح اتهامات جدید دانمارک، اکنون هفت کشور اروپایی، اتریش، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، دانمارک و نروژ دست کم در سه پرونده ترور موفق و ناموفق مخالفان جمهوری اسلامی، انگشت اتهام را متوجه نیروهای امنیتی این کشور کرده‌اند. چرا موتور ماشین ترور جمهوری اسلامی، آن هم در شرایط فعلی، بار دیگر روشن شده است؟

با باز شدن پرونده جدیدی از اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی در خاک اروپا، اکنون به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن اروپایی‌ها در کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا با مشکلات بیشتری مواجه است.

رئیس جمهور راست گفته است!؟