Thursday, April 6, 2017

صدها گاوپرست یک راننده کامیون مسلمان را کشتند پیهلو خان 55 ساله ، راننده مسلمان هندی روز شنبه در جاده منطقه الوار در ایالت راجستان با کامیونش چند راس گاو را حمل می کرد که ناگهان چند صد نفر از گاوپرستان به کامیون حمله کردند. آنها راننده را به اتهام حمل گاو زیر مشت و لگد گرفتند. مرد نگونبخت به علت شدت جراحات دو روز بعد در بیمارستان جان سپرد.

پلیس منطقه الوار پرونده ای را برای قتل گشوده اما هنوز به دلیل اصلی مرگ این راننده مسلمان اشاره ای نکرده است. راهول پراکاش، رئیس پلیس الوار گفت: ما منتظر گزارش پزشک قانونی هستیم اما فقط می توانم بگویم مقتول دچار شکستگی های زیادی شده بود.

وی افزود: رانندگان و کمک راننده های چند کامیون دیگر نیز در این حادثه مجروح شده اند.
در بسیاری از مناطق شمال و غرب هند، گروه های خودسر حامیان گاوها در محورهای جاده ای پرسه زده و راه را بر کامیون های حمل چارپایان می بندند. گاو پرستان می گویند که فقط می خواهند از کشتار گاو ها جلوگیری کنند کاری که در برخی از ایالت های هند ممنوع است

بنابراین ، گاو پرستان در توجیه اقدام خود راننده های کامیون های حمل گاو را می کشند. دستکم تا کنون 10 راننده مسلمان توسط گاو پرستان هندی به قتل رسیده و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند.
از زمان به قدرت رسیدن ناراندا مودی ، نخست وزیر هندو مذهب ملی گرا در سال 2014 گاو پرستان نیرویی مضاعف یافته اند. مودی که مدتها در برابر این پدیده سکوت کرده بود سرانجام سال گذشته میلادی این گروه های خودسر را متهم کرد که با سوء استفاده از مذهب مرتکب جنایت می شوند.
در ایالت اوتارپرادش ، پرجمعیت ترین ایالت هند ، دولت محلی جدیدی که رهبری آن را یک هندوی افراطی به عهده دارد مقابله علیه صنعت گوشت گاو که به طور سنتی در اختیار مسلمانان است ، به راه انداخته است.

 جام جم آنلاین به نقل از فرانس پرس،