Friday, July 13, 2018

اجرای حکم شلاق یک جوان ۲۷ساله در شهر کاشمر در خراسان رضوی اجرای حکم شلاق یک جوان ۲۷ساله در شهر کاشمر در خراسان رضوی

این فرد در سال ۱۳۸۵ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت در یک مراسم عروسی مشروب خورده و یک سال بعد به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. حکم شلاق پس از ۱۱ سال روز سه‌شنبه (۱۹ تیر) در ملاءعام به اجرا در آمد.

ایران وایر