Sunday, March 26, 2017

کاظم صدیقی امام زمان غریب است و به آخوند نیاز دارد
کاظم صدیقی، در نخستین نماز جمعه‏ تهران در سال ۱۳۹۶ اظهار داشت 
تاسیس حوزه علمیه قم از عنایات خداوند متعال به کشورمان بوده است. یاران امام زمان در قم تربیت می‌شوند و مردم قم حجتی بر سایر شهرها هستند
امام زمان غریب است و قشون به اندازه کافی ندارد و از شما می‌خواهد که فرزندانتان را تشویق کنید به حوزه‌های علمیه بروند و از چند فرزندتان یکی را به آقاجان بدهید و او را به سلاح علم و دانش و قرآن مسلح کنید
جامعه ما تهدید به فساد و بی‌اخلاقی و کفر می‌شود، کفار دور ما را گرفته‌اند، شبکه‌های مجازی خطرهای جدی هستند. حوزه‌های علمیه نقش بیمارستان‌های اخلاقی را دارند و باید به آن توجه کنیم