Sunday, March 26, 2017

تظاهرات در مخالفت با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این راهپیمایی به مناسبت شصتمین سالگرد پایه گذاری اتحادیه اروپا برگزار شد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا قرار است چهار روز دیگر تصمیم کشورش به خروج از اتحادیه را رسما به این اتحادیه ابلاغ کند. شرکت کنندگان در راهپیمایی "اتحاد برای اروپا" در پایان در میدان مقابل پارلمان بریتانیا جمع شدند، یعنی جایی که روز چهارشنبه حمله ای مرگبار اتفاق افتاده بود