Tuesday, January 31, 2017

برخورد نظامی آمریکا با جمهوری اسلامی
همزمان با تصمیم های تنش آفرین ترامپ برای جلوگیری از سفر اتباع چند کشور اسلامی به امریکا، امروز رسانه و حزب متحد وی دو حرکت خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را کلید زدند.

ابتدا نمایندگان کنگره مدعی شدند برای مهار قدرت تهران به زودی طرح برخورد نظامی با جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار می دهند و سپس ارگان رسانه ای جمهوری خواهان در یک جنگ روانی مدعی شد که تهران یک موشک بالستیک آزمایش کرده است

به گزارش سهندنامه شبکه فاکس نیوز ساعاتی قبل مدعی شد حکومت ایران بطور مخفیانه موشک بالستیک ازمایش کرده است. این خبر تحریک کننده که همراستا با تصمیم های ترامپ علیه اتباع ایرانی منتشر شد از سوی برخی نمایندگان کنگره به عنوان مستمسکی برای اعمال فشار بر تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل از گزارش تحریک آمیز فاکس نیوز کنگره آمریکا لایحه استفاده از حمله نظامی علیه حکومت ایران را مطرح کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده این لایحه مدعی شده اند که طرح آنها هنوز به رای گذاشته نشده است اما در صورت تصویب همانند دوره بوش  به ترامپ اجازه می دهد بدون اجازه کنگره از حمله نظامی پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی استفاده کند

ایران آنلاین: