Thursday, August 9, 2018

۲ در طلا کوبی شده برای ارسال به عراق آماده شدند۲ در طلا کوبی شده برای ارسال به عراق آماده شدند
بگذار مردم ایران از گرسنگی بمیرند مهم قبرهای امامان عرب است .

رئیس ستاد بازسازی عتبات: این دو در از محل کمک‌های مردمی و برای ارسال به حرم مسلم ابن عقیل درشهر‌های اصفهان، یزد و قم ساخته شده‌اند. در ساخت این درها از پنج کیلو طلای ۲۴‌عیاربرای سطوح مسی و سه متر مکعب چوب ساج برمه استفاده شد-ایرنا