Monday, June 4, 2018

دختران ایرانی گل سرسبد فاحشه خانه های قطردختران ایرانی گل سرسبد فاحشه خانه های قطر ؛ جا دارد ولی امر مسلمین جهان از این شرم قالب تهی کند
 میثم بازیاری

اسمش نسرین است و ۲۱ سال دارد.
خودش پیشنهاد داده همکلام شود و از مصائب دختران ایرانی در قطر بگوید.
فرزند اول خانواده ای ۴ نفره است.
پدر و مادری کارمند دارد و در یکی از شهرهای شمالی زندگی می کنند.
می گوید سال گذشته با یک تور مسافرتی به قطر رفته و قرار بوده دوهفته با دوستانش در آن جا باشند.
دختر زیبایی است .

اما چشم هایش غرق در غم و اندوهی است عجیب.
مسئول تور مسافرتی با او و دو نفر از دوستانش صحبت کرده
و به آنان گفته شیخ های قطری پول خوبی برای باکرگی دختران ایرانی می دهند.
۴۰۰ ملیون تومان برای ۳ شب..
پول وسوسه اش کرده و حالا یک سال است تمام هستی و داراییش را در همان سه شب جا گذاشته .
دامنش لکه دار شده…
راهی برای بازگشت ندارد.
سهمش از این یک سال تجارت سکس اسکناس هایی که کثیف است که هیچ گاه ارضایش نمی کند.
اما او غرق شده و همچنان دارد در این منجلاب دست و پا می زند.
می گوید هر روز حداقل ۱۰۰دختر ایرانی با پرواز های مختلف به قطر می آیند تا بکارتشان را به اسکناس های کثیف بفروشند.
میگوید به آخر خط رسیده ایم و چیزی برای از دست دادن نداریم.
با بغض می گوید لطفا اطلاع رسانی کنید تا حداقل یک نفر هم که شده نجات پیداکند و برای پول خودش را به این منجلاب دچار نکند.

 به حرف هایش گوش می دهم اما ذهنم جایی دیگر درگیر است….
رهبر ایران که خود را آگاه به تمام مسائل جهان می داند از حال و روز دختران ایرانی خبر دارد؟
نمی دانم چرا از شرم این درد نمی میرد این مجسمه ی جهالت و تکبر؟
باید خودمان به داد خودمان برسیم…
کاری کنیم تا هنوز اندک شرافتی داریم…
جا دارد ولی امر مسلمین جهان از این شرم قالب تهی کند.
تا به جای کمک به فلسطینی ها و سوری ها و لبنانی ها و …
و اهدای میلیاردها پول مردم این کشور به آن دیار
و اطعام مردم آن کشور و بازسازی سرزمین هایشان
در جایی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
قدری هم به حال دختران این سرزمین هم فکری می کرد.
منبع : نگام