Friday, June 15, 2018

یک خبر خوب در مملکت آخوندها ؛ مواد مخدر در ایران ده درصد ارزان تر شددم سپاه گرم ؛ مواد مخدر در ایران ده درصد ارزان تر شد
مهرداد شاکری

این روزها از خواب که بیدار میشوی باید تنت بلرزد و با ترس سراغ خبرها بروی.
سیر نجومی قیمت ها و افزایش بی سابقه تورم و گرانی هر روز در حال رخ دادن است.
همه بخش های اقتصادی کشور زیر بار گرانی و تورم از حرکت ایستاده اند.
به جز یک بخش که در اختیار برادران قاچاقچی سپاه می باشد.
قیمت مواد مخدر و دستیابی به آن در ایران سالهاست که ثابت مانده بود.
افزایش قیمت ها در این بخش تاثیر گذار نبود.
اما همزمان با درگیرشدن مردم با مشکلات اقتصادی
و بالا رفتن عرضه و تقاضا ی مواد مخدر درکشور ،
سپاه پاسداران در حرکتی انقلابی و تحسین برانگیز قیمت مواد مخدر در کل کشور را ده درصد ارزان نموده است.
سپاه با توزیع روزافزون مواد مخدر در بین مردم و کاهش قیمت آن دارد از مردم مرده هایی متحرک می سازد.
تاریخ قضاوت خواهد کرد که سپاه بر سر کشور و مردم چه ها آورد.

نگام