Wednesday, May 17, 2017

آیت الله خامنه ای به روحانی هشدار دادرادیو فرانسه: دو روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، گفت: "در بحث‌های انتخاباتی گاهی یک حرف‌هایی زده شد که شایسته‌ی ملت ایران نبود." 
رهبر جمهوری اسلامی، با این ادعا که در ایران "فضای آزاد" وجود دارد، بدون ذکر نام نامزد خاصی گفت: "بعضی ناسپاسی می‌کنند و از همین فضای آزاد استفاده می‌کنند و آزادی را نفی می‌کنند. این ناشکری است."
خامنه‌ای گفت صرفنظر از این که چه کسی در انتخابات رأی بیاورد، "برنده‌ اصلی در این ماجرا نظام جمهوری اسلامی است."
این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که او هفته گذشته در یک سخنرانی شدیدا هشدار داده بود که "اگر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند، قطعاً با عکس‌العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد".

رادیو فرانسه