Monday, April 3, 2017

این قبیله آدمخوارها به هیچکس رحم نمی کنند باور اینکه در سال ۲۰۱۷ هنوز هم قبیل های آدمخوار و بدوی در گوشه و کنار دنیا زندگی می کنند کمی سخت است.
به نقل از دیلی میل، یک قبیله بومی در شمال جزیره سنتینل واقع در اقیانوس آرام زندگی می کنند، قبیله ای که گفته می شود از شش هزار سال پیش تاکنون ساکن آنجا هستند. از سال ۱۹۶۰ تاکنون با وجود پیشرفت های شگرف فناوری ارتباط این قبیله با دنیای بیرون از جزیره حتی محدودتر هم شده است.
اخیرا به منظور اطلاع از وضع زندگی این قبیله هواپیمایی به بالای این جزیره رفت و یکی از سرنشینان این هواپیما موفق شد تصاویر و فیلم هایی در شرایط بد جوی از ساکنان بگیرد. ساکنان بومی این جزیره به محض رویت این هواپیما با سنگ به آن حمله کردند و چوب هایی را که مشتعل شده بود به طرف آنها پرتاب می کردند.
پیش از این در سال ۲۰۰۶ دو فرد کنجکاو که وارد این منطقه شده بودند به دست همین بومی ها کشته شدند. روایت ها حاکی از این است که بومی ها پس از قتل این دو نفر گوشت بدنشان را خورده بودند.
دولت هند با توجه به اینکه ساکنان این جزیره بسیار بی رحم و وحشی هستند به هیچ شهروند هندی اجازه ورود به این جزیره را نمی دهد.

روزگاران