Sunday, April 26, 2015

غیرت تان کجاست مردهای ایرانی تابو شکنی یک دختر زیبای ایرانی
در حاشیه بازی دوستانه فوتبال ایران و سوئد در ورزشگاه شهر استکهلم  
بوسه دختر ایرانی   به دوست پسر خارجی اش در ملاءعام
نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی و ساندیس خورها  و عده ای از مذهبی های دو آتشه و حتی بقول خودشان منورالفکر این بوسه بی پروای دختر را بی غیرتی مرد ایرانی و فساد و فحشا لقب داده اند ، شما چه فکر می کنید .

امان از دست این زنهای بی پروای ایرانی
خصوصا دختران خوشگل و زیبای تهرانی