Monday, September 29, 2014

بی حجابی در آرامگاه سعدیاینجا آرامگاه سعدی است در شیراز. من هم این عکس را برای حمایت از حق انتخاب پوشش همه زنان ایرانی گرفتم

آن مذهبی که جنگ در آن نیست ناقص است

Tuesday, September 23, 2014

من و شوهرم از حجاب اجباری متنفریممن و شوهرم از حجاب اجباری متنفریم. ما دلمون برای دخترمون که برای پیش دبستانی مجبور به حجاب اجباری شده میسوزه.

شهرک غزالی تهران. عکس از آزادی یواشکی

زنی زیبا و یک کارتون خواب
Monday, September 22, 2014

عکسی از شهر سنندج در اوائل انقلاب
ورود بانوان و افراد شرور ممنوع
رامین مهمانپرست و دختر بی حجاب


سران هفت رنگ رژیم در داخل با شعار یا تو سری و یا روسری مشکلات را حل میکنند 
و در خارج همانطور که می بینید : خنده درمانیSunday, September 21, 2014

Thursday, September 18, 2014

Tuesday, September 2, 2014

Monday, September 1, 2014

دیش ماهواره روی پشت بام ویلای حبیب خواننده
ویلای محل اقامت حبیت محبیان در رامسر

حبیب محبیان هنوز هم مشغول جنگ نرم با سلاح ماهواره با نظام است