Friday, June 27, 2014

Saturday, June 21, 2014

چشمک یواشکی خانم وزیر در دفتر وزارت خارجه در تهرانمراسم بیستمین سالگرد برقراری روابط ایران و آفریقای جنوبی با حضور "متیه نکونا ماشابانه"، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه در تهران  و یواشکی خانم وزیر .

Thursday, June 12, 2014

یک دختر هوادار مسی در جام جهانی فوتبال در برزیلاین هواداران زیبا در مسابقه ایران و آرژانتین در ورزشگاه می آیند و تیم ملی خود را تشویق میکنند 
چند نماینده از مجلس شورای آخوندی هم برای ارشاد تماشاگران ایرانی و نظارت اخلاقی اسلامی در 
این ورزشگاه حضور مییابند .