Saturday, March 22, 2014

شیر بزدل


شیر بزدل از ترس بچه فیل به بالای درخت پناه برده است

Sunday, March 9, 2014

مجله زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلابتیر ماه 1337 - دوشیزه نوش آفرین و گلناز صدری دو خواهر شناگر که قهرمان شنای قورباغه هستند و در مسابقات امسال رقیب سرسختی برای یکدیگر خواهند بود
 دیوارهای پارک زنان باید بلندتر شوند

Sunday, March 2, 2014

علی کریمی با خواهر و برادرشعلی کریمی با خواهر و برادرش در دوران کودکی


آرایشگر کوچه ما