Saturday, November 30, 2013

عجب دوره زمونه ای شده فکر کنم علت بحرانهای اقتصادی در اروپا همین کارهایی باشد که در عکس مشاهده میکنید .

Monday, November 25, 2013

هجوم زنان باحجاب برای خرید کرست در خیابان ولی عصر در روز افتتاحیه فروشگاه لباس در شهری در شرق دانمارک(Randers Storcenter) صد پنجاه دختر دانمارکی بدونه لباس در مقابل فروشگاه پوشاک ایستاده تا شلوار لی رایگان دریافت کنند

ایران خیابان ولی عصر

به 100 خانم مجرد و شیک پوش در موسسه عفاف نیاز داریمSunday, November 24, 2013

رقص ظریف با زن نامحرم و بدحجاب بعد از توافق با شیطان بزرگبا با کرم بابا کرم
دوست دارم دوست دارم
هرچقدرناز کنی
ناز کنی
باز تو دلدار من
هرچقدر عشوه کنی
عشوه کنی
باز تو غمخوار منی
این عکس امام راحل را در گورش به جهنم لرزاند 
خمینی گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
ای کاش زنده میبود و میدید که هم اکنون میراث خوارانش چگونه با شیطان بزرگ دل میدهند و قلوه میگیرند .

Monday, November 18, 2013

آگهی مناقصهبا توجه به اینکه همسرم دیروز با درکمال پررویی و چشم سفیدی به من تهمت زد که از صبح تا شب در خانه فقط تلویزیون تماشا میکنم و دست به سیاه و سفید نمی زنم  بدین وسیله تصمیم دارم شوهرم

Friday, November 15, 2013

جگر دل قلوه


عکس تازه ای از مجله مد FSHN Magazine 
عکاس افرا پورداد ، ایران

Tuesday, November 5, 2013

عکسی از ناصر حجازی و علی پروین و ستاره سکسی سینمای قبل از انقلاب فروزاناز راست  آشتیانی ، ناصر حجازی ، فروزان ، علی پروین ، علی جباری
Monday, November 4, 2013