Sunday, August 26, 2012

Saturday, August 25, 2012

مراسم استقبال از درب حرم آقا امام جواد


رسانه های حکومتی نوشتند که بیش از 200 هزار نفر به استقبال این درب ،  امام جواد
باب الحوائج رفتند  تا حاجاتشان بر آورده شود .

ورود با پای چپکاندوم موجود است
Wednesday, August 15, 2012

Sunday, August 12, 2012

Sunday, August 5, 2012

تنها در ایران
زنان بد حجاب مانند الاغ های پالان دار هستند

خدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد در مهریز سینما احداث کند

شهرداری نور

Thursday, August 2, 2012

فکر میکنم بابا داره شیرای منو می دزده

دیشب بابا رو با مامان دیدم 
فکر میکنم بابا داشت شیرای منو می دزدید

ملوس خوش اسپرم