Tuesday, November 19, 2019

فیک نیوز دقیقاً چیست؟ و چگونه آن را شناسایی کنیم“فیک نیوز” دقیقاً چیست؟ و چگونه آن را شناسایی کنیم؟
جیمز تیتکامب، جیمز کارسون / ترجمه‌: جویا آروین
دو سال پیش از این، «فیک نیوز» (یا «دروغ‌پراکنی») اصطلاح پرکاربردی نبود اما اکنون یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای دمکراسی، بحث آزاد و نظم غربی شمرده می‌شود. دونالد ترامپ به این اصطلاح بسیار علاقه دارد و واژه‌نامه‌ی کالینز نیز آن را به‌عنوان «واژه‌ی سال» برای سال ۲۰۱۷ برگزید.
فیک نیوز به تنش‌هایی میان ملت‌ها انجامیده است و ممکن است باعث شود مقرراتی برای شبکه‌های اجتماعی وضع شود. با این همه در این باره که فیک نیوز چیست و در موردِ آن چه باید کرد هیچ توافقی وجود ندارد. برخی از آنچه در این زمینه نیاز دارید بدانید در این نوشته آمده است
سرچشمه‌های فیک‌ نیوز