Saturday, November 2, 2019

آماری تکاندهنده از وضعیت روسپیگری در تهرانآماری تکاندهنده از وضعیت روسپیگری در تهران
وضعیت تن فروشی در پایتخت آرام آرام به سمت آژیر خطر کشیده می‌شود، اما مسئولان همچنان از بیان آمار‌ها و وضعیت هراس دارند.
رویداد۲۴  روسپی گر یا تن فروش به افرادی گفته می‌شود که از راه ارتباط جنسی با جنس مخالف اقدام به کسب درآمد می‌کنند. اما این تعریف کمی ۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور از بوروکراسی اداریمتفاوت شده چراکه همجنس گرایی و تن فروشی خاموش هم به جمع تعاریف روسپی گری اضافه شده است.
دیگر زمان حکومت «زال ممد» در دوره رضا شاه نیست تا دخترکان خیابانی تهران را در محلی گرد هم جمع کرده و به خوشگذران‌ها ارائه دهد. «شهر نو» هم نداریم! لاله زار هم سال‌های سال است لاله زار قدیم نیست...