Monday, October 21, 2019

از افسران جنگ نرم چه خبراز افسران جنگ نرم چه خبر؟
مجید محمدی - کیهان لندن:
 ماموریت‌های این ارتش به اهداف تاسیس این واحد یا ماموریت اصلی آن بازمی‌گردد. افسران جنگ نرم این ارتش وظیفه دارند هم تبلیغات رژیم در دنیا را بسط دهند و هم با جریان آزاد اطلاع‌رسانی در داخل و خارج مقابله کنند. از تاکتیک‌های مهم این ارتش انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده است که تقریبا همه‌ی وبسایت‌های دولتی و شبه‌دولتی در این زمینه با آن همکاری دارند. در این نوشته بر این ماموریت‌ها تمرکز کرده و روش‌های نرم‌افزاری (و نه صرفا هک و پارازیت) را نشان می‌دهم.
پیام‌رسانی هماهنگ‌شده
شبکه‌های فارسی‌زبان رادیویی و تلویزیونی خارج کشور برنامه‌هایی دارند که به شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور فرصت می‌دهند تلفن کرده و در موضوعات خاص اظهار نظر کنند. افسران جنگ نرم در این موضوعات خاص قبلا کار خود را هماهنگ کرده و به این شبکه‌ها با صداهای مختلف تلفن می‌کنند و همان پیام را با صداهای مختلف انتقال می‌دهند. این نکته را مجریان این برنامه‌ها به نویسنده انتقال داده‌اند. افسران جنگ نرم رژیم به درستی معتقدند که بعد از انجام این کار در یک دوره‌ی چند ساله ایده‌های اسلامگرایان را در چارچوبی فرمول‌بندی شده از رسانه‌های دیگر کشورها به مخاطبانی که حتی مخالف جمهوری اسلامی هستند منتقل می‌کنند. آنها با این کار حداقل می‌توانند زمان طرح نظر منتقدان را کاهش دهند. از سوی دیگر رسانه‌هایی که در کشورهای غربی فعال هستند مجبورند صداهای مختلف را منعکس سازند که صدای جمهوری اسلامی یکی از صداهای بلند و سازمان‌یافته در این زمینه است.
اظهار نظر در وبسایت‌ها