Tuesday, September 24, 2019

آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
وکار پارمیتانو، گزارشگر هوا فضای یورونیوز در این قسمت‌ از برنامه‌هایش از فضا سوال چالش برانگیزی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.
به گزارش یورو نیوز، اینکه آیا درک زمان در روی زمین و در فضا متفاوت است؟ این‌ها بخشی از آزمایش‌هایی است که تیم آنها در ماموریت فضایی‌ مشغول انجام آن هستند. آزمایش‌هایی برای ایستگاه بین‌المللی فضایی که او از آن به نام آزمایش‌های اروپایی یاد می‌کند.
لوکا پارمیتانو، فضانورد ایتالیایی در این بخش از برنامه خود برای مخاطبان یورونیوز از آزمایش‌های در حال انجام در فضا توسط این گروه علمی گزارش داد است.
او می‌گوید: «ما چندین آزمایش در حال انجام داریم، آزمایش‌هایی که دوست دارم شما را در جریان آن قرار بدهم، آزمایش‌های اروپایی است. اسم یکی از این آزمایش‌ها نوتریس است و ما آن را برای ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام می‌دهیم.»


بررسی رژیم غذایی با همکاری کارشناسانی در زمین و فضا