Friday, August 23, 2019

چمران بخاطر این نامه سرزنش آمیز به خمینی کشته شدچمران بخاطر این نامه سرزنش آمیز به خمینی کشته شد!
در اوان جنگ ایران و عراق ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ضربه جبران‌ناپذیر دیگری را متحمل شدند، با شروع جنگ ایران وعراق مصطفی چمران مرد شماره یک این جنگ بود.
سوابق بی‌شمار فعالیت‌های نظامی در پیش از انقلاب و همراهی با امام موسی صدر (که وی نیز ناپدید شد) در تشکیل جنبش امل در لبنان، نزدیکی بسیار به روح‌الله خمینی و وزیر دفاع بودن در دولت مهدی بازرگان و شورای انقلاب، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی و فعالیت در کردستان و میانجیگری با احزاب کرد پیش از جنگ ایران و عراق و از همه مهمتر محبوبیت او در ارتش مضمحل و سپاه تازه تاسیس حالا مصطفی چمران را به مرد شماره یک در جنگ ایران و عراق بدل کرده بود.
چمران با شروع جنگ، به اهواز رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیان‌گذاری کرد، گروهی که با تعداد محدود خود عملاً در برابر ارتش و سپاه رخ‌نمایی می‌کرد، از دیگر کارهای مهم وی ایجاد هماهنگی بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور داشتند، ایده بکار گیری نیروهای مردمی و بسیج در لشکرهای سازمان‌یافته سپاه از وی بود.