Saturday, July 20, 2019

خرافه
در زبان انگليسي Superstition که به عنوان معادل و در معناي خرافات
به کار مي رود، ريشه لغوي جالبي دارد. Superstition برگرفته از عبارت superstes است که خود از دو جزء «super» به معناي فوق و ماورا
و «sto» به معناي ايستادن و تحمل کردن تشکيل شده است

فرقي نمي کند که به کدام نقطه دنيا مي رويد يا در چه کشوري زندگي مي کنيد؛ هر کجا که باشيد از خرافات گريزي نيست و گويي هر منطقه يي خرافات خاص خودش را دارد. هرچند نمي توان انکار کرد که بعضي از کشورها شهرت بيشتري در زمينه خرافات و خرافه پرستي دارند.
در بسياري از پژوهش ها مردم انگلستان خرافاتي ترين مردمان دنيا شناخته شده اند. اما پژوهش هاي ديگري هم هستند که نشان مي دهند ريشه هاي خرافه پرستي در کشورهاي آسياي شرقي مانند چين و ژاپن قوي تر است. اين در حالي است که در آفريقا و امريکاي لاتين هم خرافه يکي از اصول زندگي مردم به شمار مي رود. با اين حال نحس بودن بعضي اعداد مانند 13، بدشگون بودن عطسه در بعضي زمان ها و لزوم طلب «عافيت» بعد از هر عطسه براي دور کردن بدي ها و بدشگون بودن آواز جغد از جمله باورهاي رايج در سراسر جهان است. واژه خرافه (superstition) براي نخستين بار در درگيري هاي مذهبي بين کاتوليک ها و پروتستان ها مطرح شد. در اين درگيري ها هر گروه سعي مي کرد براي کمرنگ و بي اهميت نشان دادن اعتقادات طرف مقابل، باورهاي او را خرافه بنامد. اما با وجود اينکه امروز به تمام باورهاي نامعقول و موهوم «خرافه» مي گوييم، عقايد خرافي در همه جهان يکسان نيستند.
خرافه هاي امريکايي

موسیقی چه اثری بر سلامت بدنی و مغزی ما دارد؟ علم در این باره چه می گوید؟موسیقی چه اثری بر سلامت بدنی و مغزی ما دارد؟ علم در این باره چه می گوید؟
 امروزه موسیقی را بیشتر ابزاری برای تجربه لذت صوتی و شنوایی به شمار می آورند. این در حالی است که در گذشته این مفهوم یک منبع قدرت ویژه بوده است.

استادان بزرگی از هند باستان، چین، یونان و رم از این منبع قدرتمند برای بهبود وضعیت سلامتی انسان بهره می برده اند. این در حالی است که فیلسوف های سرشناسی همچون افلاطون، سیسرون و سنکای جوان، برخی از انواع موسیقی را در دسته "مضر و آسیب رسان" طبقه بندی کرده بودند. شماری دیگر از جمله ارسطو، دموکریت، جالینوس، فیثاغورس و کنفوسیوس نیز این دیدگاه را تایید کردند و موسیقی را شامل دو طیف اثر مثبت و منفی بر سلامت انسان دانستند.