Monday, July 1, 2019

خدمات جنسی پسران جوان خوش تیپ به زنان مسن پولدارخدمات جنسی پسران جوان خوش تیپ به زنان مسن پولدار
قد بلندی  دارد. بازوهای توپر، شکم شش تکه، پوست برنزه، چشم‌های سبز و موهای لختی که با یک عینک شنا آن را عقب زده است. نگاهش را که بر می‌گرداند و لبخند می‌زند درست شبیه مدل‌های مجله‌های مد می‌شود. آرمین در یکی از استخرهای شمال شهر تهران مربی است. جایی که خانواده‌اش گمان می‌کنند همه درآمدش از آنجاست. اما این طور نیست. درآمد اصلی او از کاری است که سوژه این گزارش است. آرمین را یکی از دوستانم که نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین رفیق اوست، معرفی و راضی کرده تا درباره شغل اصلی‌اش حرف بزند. خودش را اینطور معرفی می‌کند: «من کال بوی هستم.»

کال‌بوی یک  اصطلاح انگلیسی است و برای مردانی به کار می‌رود که در ازای خدمات جنسی پول دریافت می‌کنند.