Thursday, June 27, 2019

۷ فناوری جدید که زندگی بشر را دگرگون خواهند کرد۷ فناوری جدید که زندگی بشر را دگرگون خواهند کرد
سالانه هزاران فناوری وارد بازار می‌شوند که برخی از آنها باعث تحولی عظیم در زندگی ما می‌شوند اما آیا می‌دانید در حال حاضر جدیدترین نوآوری‌های تکنولوژیکی چه هستند؟
۱. هوش مصنوعی
سرمایه گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی در طول چند سال گذشته افزایش یافته است. به نوشته نشریه فوربز، ۸۰ درصد از شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری بر روی آن هستند و یا در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری هوش مصنوعی هستند. این مقادیر پولی که در زمینه فناوری هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌شود، موجب نوآوری جدی در زمینه یادگیری عمیق می‌شود و به دلیل سرمایه گذاری‌های عظیمی که در این زمینه انجام شده، بسیاری از کارشناسان فناوری معتقدند که موفقیت هوش مصنوعی طی چند سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
۲. اینترنتی با سرعت نور

تقدم و تأخر ایرانی بودن و مسلمان بودن - اکبر گنجیتقدم و تأخر ایرانی بودن و مسلمان بودن
نزاع‌های مصدق، شاه، خمینی، بازرگان و خامنه‌ای بر سر ایران و اسلام
اکبر گنجی
در این نوشته برپایه بررسی دیدگاه‌های مصدق، شاه، خمینی، بازرگان و خامنه‌ای به موضوع اول ایران یا اول اسلام پرداخته می‌شود.
هدف  نوشته بحثی تاریخی در مورد این مسئله و رابطه و تبیین سیر تاریخی آن نیست، بلکه دایره بحث محدود به آرای چند زمامدار سیاسی قرن کنونی ایران- که تا کمتر از دو سال دیگر پایان می‌یابد- خواهد بود. در پایان، چند نکته برای تأمل بیشتر و روشن کردن محل نزاع مطرح خواهیم کرد. نکات پایانی استنتاجی از آرای این شخصیت‌ها نیستند، بلکه می‌کوشند تا ابعاد دیگری از این مسئله را برای ادامه بحث مطرح سازند.
همه ‌دین‌ها (یهودیت، مسیحیت، اسلام، بهائیت…)، آیین‌های سیاسی (لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم…)، کشورها (ایران، آمریکا، اروپا، غرب، شرق…) و ملت‌ها برساخته‌های تاریخی و اجتماعی هستند. هیچ یک از آنها «طبیعی» (مانند خورشید و ماه و زمین و…) نیستند. این‌ها توسط آدمیان در طول تاریخ ساخته شده و این برساخته ها، دائماً از نو برساخته می‌شوند و ثابت و صلب و سفت و سخت باقی نمانده و نمی‌مانند.
محل تولد هیچ انسانی انتخابی نبوده و نیست، برای این که آنان در جایی زاده می‌شوند که والدینشان زندگی می‌کنند و در دل یک کشور، ملت و سنت زاده می‌شوند. بدین ترتیب، یکی ایرانی، یکی آلمانی، یکی اسراییلی، و…می شود. اولی مسلمان، دومی مسیحی، سومی یهودی، و…می شود. «ایرانی مسلمان»، «آلمانی مسیحی»، «اسراییلی یهودی»، و…، هویت‌هایی هستند که در این بستر زاده و روئیده می‌شوند.
اما هویت هم برساخته‌ای تاریخی و اجتماعی است. هویت، ثابت و صلب نیست، بلکه دائماً در حال تغییر و دگرگونی است. هویت اختراع شده است و دائماً از نوع اختراع می‌شود. آری می‌توان در وضعیت آزاد در بروکلین و کوئینز و برانکس و….نیویورک محله‌های یهودی نشین ساخت و در آن‌ها «سبک زندگی» یهودی را رعایت کرد. اما محافظه کاران ارتدکس- مانند مردم سراسر جهان- نیز برخلاف میل و مقاومتی که می‌کنند، تحت تأثیر فرایند عمیق و سریع مدرنیزاسیون تغییر می‌کنند و هویت شان را با این فرایند سازگار می‌سازند. برای این که نمی‌توانند بیرون جهان مدرن زندگی کنند. به تعبیر دیگر، “جهان برون-مدرنیته”‌ای وجود ندارد.