Saturday, June 8, 2019

نگاهی به واقعیت "نژاد آریایی" و کارکرد مفهوم "ایران"نگاهی به واقعیت "نژاد آریایی" و کارکرد مفهوم "ایران"
محمود فلکی
در هفته‌های اخیر در برخی از رسانه‌های خارج از کشور بحث بازنگری تاریخ "ایران" و ایرانی، ناسیونالیسم و پرسمانِ نژاد "آریایی"، به ویژه با نوشته‌ی آقای نیکفر در این زمینه، بالا گرفت. نقد علمی و بنیادی تاریخ و فرهنگ ایران که چه در گذشته و چه اکنون از سوی نیروهایی که برمسند قدرت بودند و هستند، به سود ایدئولوژی حاکم تحریف شده و می شود، می‌تواند برای گره‌گشایی معضلات تاریخی- فرهنگی و رسیدن به واقعیت تاریخی و دستیابی به یک زبان علمی کارساز باشد. ولی متأسفانه برخی نوشته‌ها که هسته‌های نقد بنیادی را در خود دارند، به خاطر عدم تخصص نویسنده در آن زمینه، دقت لازم را ندارد و سوءتفاهم‌هایی را هم ایجاد می‌کند. اگرچه برخی از نکات مطرح شده در نوشته‌ی نیکفر بنیادی و درست است که در راستای باز‌خوانی تاریخ ایران اهمیت دارد، ولی او از یکسو به خاطر نداشتن تخصص در علم "ایرانشناسی" و ادبیات فارسی و از سوی دیگر به خاطر نثر ناخوشایندش، باعث دشواری در درک درست از موضوع می‌شود. در مطلب آخری خود در این زمینه که در "اخبار روز" منتشر شده، در مواردی تصفیه حساب با این و آن و گاهی با همه‌ی مخالفان است که باعث می‌شود نوشته‌اش در جاهایی نتواند تا سطح یک اثر علمی یا آکادمیک فراز آید. واکنش‌های منفی هم عمدتن یا از روی احساسات و گرایشات حاد ناسیونالیستی صورت می‌گیرد یا ناشی از ناآگاهی است.

دولت پنهان رهبر جمهوری اسلامی
دولت پنهان رهبر جمهوری اسلامی
رادیو فردا، رضا حقیقت‌نژاد:
 رهبر جمهوری اسلامی، طبق اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان جهان، «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ‎«تعیین‏ سیاست‌ها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏»، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏»، صدور «فرمان‏ همه‏‌پرسی‏»، «‎‎‎‎‎‎فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏»، «‎‎‎‎‎اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏»، «‎‎‎‎‎‎نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان، عالی‌ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏، رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، رئیس‏ ستاد مشترک‏ [نیروهای مسلح]، فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏» و «فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏»، ‎‎‎‎‎‎«حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏»، «‎‎‎‎‎‎حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏»،»‎‎‎‎‎‎ امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏»، «‎‎‎‎‎‎عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی» و «‎‎‎‎‎‎عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏» بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است.

طبق قانون اساسی، «رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.» بر همین اساس، نهادهایی چون «ستاد کل نیروهای مسلح»، «مجمع تشخیص مصحلت نظام»، «شورای حل اختلاف قوای سه‌گانه» و...، عهده‌دار مسئولیت‌هایی در این زمینه شده‌اند.