Tuesday, May 28, 2019

من مسئول تخریب فاحشه‌خانه‌های تهران بودم"من مسئول تخریب فاحشه‌خانه‌های تهران بودم"
علی‌قلی فودازی، از مسئولان ارشد کمیته انقلاب اسلامی به روزنامه کیهان گفته:

سال ۵۸ مسئولیت تخریب و جمع‌آوری فاحشه‌خانه‌های تهران را به من دادند.من هم دست به کار شدم و حدود ۳ ماه کار کردیم و شناسایی کردیم و دو هزار و ۴۰۰ فاحشه‌خانه را جمع کردیم که هزار و ۲۰۰ مورد آن‌ها رسمی و با مجوز ‌بودند و بقیه هم غیررسمی ‌بودند، ۹ هزار تا یالانچی داشتند که آن‌ها را حمایت می‌کردند، در سه شب همه‌ این‌ها را جمع کردیم.
بعد انقلاب همه فراری‌ها خانه‌ها را‌‌ رها کردند و رفتند و اموال ‌این‌ها در اختیار کمیته قرار گرفت؛ اما امام خمینی (حضرت !) دیدگاه عجیبی داشت؛ لذا در راس کمیته‌های انقلاب اسلامی ‌یک روحانی ارشد مقید ولایتی را قرار دادند و ‌این روحانی همه ‌این اموال را به عنوان نماینده حضرت امام  در اختیار گرفت و تمام ‌این‌ها را تحویل دادستانی کل کشور دادیم و ذره‌ای از ‌این اموال جای دیگری نرفت و کیسه‌های طلا که هر کدام حاوی بیش از ۶۰۰ سکه ۵ پهلوی و ۱۰ پهلوی و... بود و در خانه‌ها پیدا شده بود{پس انداز تن فروشان بیچاره را هم بالا کشیدند!} را صورت‌جلسه کردیم و تحویل دادستانی دادیم.