Thursday, May 23, 2019

آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست؟
آیا خداباوری محصول تکامل زیستی ماست؟
عرفان کسرایی
پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان
زمانی که از باور به خدا صحبت می کنیم پیش از هر چیز باید مقصود خود را از خدا و مفهوم آن روشن سازیم. نگاهی به لیست خدایان در طول تاریخ نشان می دهد که مفهوم خدا بسیار فراتر از خدایان ادیان ابراهیمی است. به بیان دیگر، گانش پسر شیوا با سری همانند فیل در هندوستان، خدایان جزایر پلینزی، خدایان محلی سریلانکایی تامیلی، خدایان آزتک‌ها و خدایان مصر و یونان باستان نیز خدایانی محسوب می شوند که ممکن است حتی نام آن ها را نیز نشنیده باشیم.
هر چند که امروزه خدایی چون زئوس، یکی از قدرتمندترین خدایان یونان باستان به تاریخ پیوسته و حس ایمان دینی و پرستش را در کسی زنده نمی کند اما هرکدام از این خدایان، روزگاری در گوشه ای از پهنه گیتی ، پیروانی داشته اند و برای بسیاری مقدس بوده اند. تنها در دایرةالمعارف خدایان بیش از ۲۵۰۰ خدای موجود در تاریخ بشر معرفی شده است. اما به راستی منشاء باور انسان به دین و خدا چیست؟
این موضوعی است که دانشمندان و فیلسوفان بسیاری را با خود مشغول کرده است و هر یک تلاش کرده اند پاسخی برای این پرسش بیابند که باور به خدا از چه زمانی و بر چه مبنایی در فرهنگ های مختلف بشری شکل گرفته است.

محمود دولت‌آبادی؛ «وقتی یوسف شرافت بفروختی»، فرج سرکوهیمحمود دولت‌آبادی؛ «وقتی یوسف شرافت بفروختی»، فرج سرکوهی
فرج سرکوهی در توئیتر نوشت،
وقتی یوسف شرافت بفروختی و به فرعون استبداد پیوستی چه حرف‌ها که باید بزنی؟
محمود دولت‌آبادی در متنی که ترجمه آلمانی آن روز ۳۰ اردیبهشت در روزنامه «زوددویچه» آلمان منتشر شد، از «کم شدن فشار سانسور» و «باز شدن فضای فرهنگی» در جمهوری اسلامی خبر داده و می‌نویسد: «در این وضع متلاطم شاهد باز شدن فضای فرهنگی هستیم. شمار بالای مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه کتاب تهران و کم شدن سانسور، نشانه‌هایی از بهبود اوضاع هستند. خود من بهار امسال دو کتاب را بدون معطلی طولانی و بدون هیچ ممیزی منتشر کردم. به یک تور کتاب‌خوانی در شهرهای مختلف رفتم»
سعدی در باب هشتم گلستان در آداب صحبت نوشته است: «دین به دنیافروشان خرند یوسف بفروشند تا چه خرند؟... به قول دشمن، پیمان دوست بشکستی، ببین که از که بریدی و با که پیوستی؟»
وقتی یوسف شرافت بفروختی و به فرعون استبداد پیوستی چه حرف‌ها که باید بزنی؟
متاسفم برایت...