Thursday, May 9, 2019

ده توصیه: چگونه می توان یک شاعر موفق شدده توصیه: چگونه می توان یک شاعر موفق شد
آلیسون فینی هارت
اندرو موشن، شاعر و داستان نویس انگلیسی است که در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ ملک الشعرا (شاعر ملی) بریتانیا بود.
او جوایز متعددی در زمینه شعر مثل جایزه اورون، جایزه جان لولین ریس و جایزه دیلن توماس را دریافت کرده و در سال ۲۰۰۹ به خاطر خدماتش به ادبیات، مقام شوالیه خانواده سلطنتی بریتانیا به او اعطا شد.
او به شاعرانی که در پی موفقیت اند،‌ ده توصیه کرده است.
بگذارید موضوع شعر، شما را بیابد
والدین من نه نویسنده بودند و نه چندان اهل مطالعه. پدرم یک بار به من گفت که در تمام زندگیش فقط نصف یک کتاب را خوانده است. اما من یک معلم عالی ادبیات داشتم به نام پیتر وی. او و توصیه هایش عمیقا در ذهن من نفوذ کرد، چراغهای ذهن من را روشن کرد و در حقیقت زندگی من را دگرگون کرد.