Tuesday, April 30, 2019

دارایی معادل نیمی از جمعیت جهان در اختیار هشت ثروتمند دنیا
دارایی معادل نیمی از جمعیت جهان در اختیار هشت ثروتمند دنیا
آخرین گزارش موسسه خیریه آکسفام نشان می دهد که نابرابری و شکاف طبقاتی میان ثروتمندان و بقیه مردم در جهان بالاتر از حد تصور است.

گزارش موسسه آکسفام میزان این تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک را «بی شرمانه» می خواند . آن هم در حالیکه از هر ده نفر در جهان یک نفر با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند.
متیو اسپنسر مدیر کارزار و سیاستگذاری آکسفام در اینمورد می گوید: «نظام اقتصادی امروز جهان از شکل خارج شده است. چرا که یک درصد سود به جای آنکه به یک درصد آدم ها برسد شامل حال ۹۹ درصد (جمعیت) می شود. و به همین دلیل است که می توان میلیاردرهایی که بقیه سود و ثروت را در اختیار دارند در یک ماشین گلف جا کرد.»

هجوم ایرانیان به هلند از جهنم آخوندها 

سونامی یا هجوم ایرانیان به هلند از جهنم آخوندها
در سه ماهه نخست ۲۰۱۹، ایرانیان سومین گروه پرجمعیت پناهجویان در هلند بودند
به گزارش دفتر مرکزی آمار هلند (CBS)، پنج هزار و ۴۰۵ نفر در سه ماهه نخست سال جاری در هلند اعلام پناهندگی کرده‌اند.
بر اساس این آمار، بیشتر پناهجویانی که برای اولین بار در این سه ماه در هلند درخواست پناهندگی کرده‌اند، به ترتیب از کشورهای سوریه (۵۷۵ نفر)، نیجریه ( ۴۸۵ نفر) و ایران (۴۷۰ نفر) هستند.
شمار پناهندگان سوری با شمار آنها در مدت مشابه در سال گذشته برابر است. اما شمار پناهجویان نیجریایی از۸۰ نفر در سال گذشته به رقم کنونی،‌ و شمار پناهچویان ایرانی نیز با افزایشی دوبرابری از ۲۳۰ نفر در سال گذشته به ۴۷۰ نفر رسیده است.
در سه ماهه نخست سال جاری حدود یک‌هزار تن نیز از کشورهایی در هلند درخواست پناهندگی داده‌اند که «امن» به حساب آمده اند؛ کشورهایی همچون الجزایر و مراکش. به نوشته خبرگزاری هلند (NOS)، بخت موفقیت درخواست پناهندگی آنها تقریباً صفر است.