Thursday, April 4, 2019

پسرم خودش را دار زد چون به او تجاوز شده بودپسرم خودش را دار زد چون به او تجاوز شده بود
اسماعیل باقری

پس از گذشت چند ساعت، حامد با حالت پریشان دوباره پیش دوستانش بر می‌گردد و مات و مبهوت در گوشه‌ای می‌نشیند. زمانی که به حرف می‌آید، با کوبیدن دست به سر و صورتش می‌گوید که از سوی مردی که او را ربوده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است و به خاطر همین در تاریکی شب خودش را به دار خواهد آویخت.

یازدهم اسفندماه سال ۱۳۹۷ در منطقه «لحتر» کاشان یک خانواده مهاجر افغانستانی با جسد به دار آویخته شده پسر بچه ۱۳ ساله‌ خود در زیرزمین خانه‌شان مواجه شدند. «حامد»، دانش‌آموز کلاس هفتم مدرسه «شهید کاظمی» بود که همان روز در حین بازی با دوستانش، توسط یک فرد موتورسوار با تهدید ربوده شده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.