Thursday, February 14, 2019

ایران قبل و بعد از انقلاب از نگاه آمار؛ آن‌چه بود، آن‌چه هستایران قبل و بعد از انقلاب از نگاه آمار؛ آن‌چه بود، آن‌چه هست
ایران قبل از انقلاب، با ایران امروز تفاوت‌های فاحشی دارد. گذشت چهل سال چهره شهر‌ها، مردم و بسیاری از شاخص‌های اصلی جامعه را متحول کرده است. در ادامه این مطلب تلاش شده ایران امروز و ایران قبل از انقلاب از شش زاویه مقایسه شود.

۱- انفجار جمعیتی
وقتی آیت الله روح الله خمینی روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از پله‌های هواپیما در فرودگاه مهرآباد پایین می‌آمد، جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر بود. امروز جمعیت بیش از دو برابر شده و به بیش از ۸۱ میلیون نفر رسیده است.

در این چهل سال البته سیاست‌های حکومت ایران در مورد جمعیت سه بار تغییر کرد. در آغاز انقلاب و در دوران جنگ با عراق، رشد جمعیت تشویق شد. بعد از جنگ وقتی دولت دید منابع کشور به خاطر جنگ و تحریم تحلیل رفته است، به فکر کاهش جمعیت افتاد و در اجرای این برنامه بسیار موفق بود.

برنامه "تحدید موالید" بسیار موفق بود. اما محمود احمدی‌نژاد، در دوران رئیس جمهوری‌اش از این سیاست انتقاد کرد و با حمایت رهبر ایران تشویق به رشد جمعیت را پیش گرفت.
با این حال، آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر،‌ جمعیت رشد قابل توجهی نکرده و ساختار جمعیتی ایران در حال پیر شدن است. البته ایران همچنان یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود.

نگاهی گذرا به مردان متقاضی خدمات جنسی در پایتختنگاهی گذرا به مردان متقاضی خدمات جنسی در پایتخت
فاطمه محمدی گزارشگری که پیش از این مصاحبه او را در مورد تن فروشی در خیابان گلبرگ تهران خوانده اید این بار در مجله «خط صلح» به سراغ مردان مشتری رفته است.
تن فروشی یکی از آسیب های اجتماعی انکارناپذیر محسوب می شود و در تمامی جوامع وجود داشته و دارد. اکثر دول و حکومت ها در طی تاریخ در تلاش برای حذف این پدیده بوده اند اما نه تنها موفق به حذف آن نشده اند، که امروزه شاهد روسپیگری به عنوان یک صنعت و تجارت در جهان و نفوذ روزافزون آن در اقشار مختلف جوامع به دلایل گوناگون هستیم.
لازمه برخورد معقول، مناسب و سنجیده با کار جنسی در وهله اول نیازمند ریشه یابی عمیق آن است. در این راستا تنها نمی توان به تحقیقات میدانی و گفتگو با تن فروشان اتکا کرد. صحبت با “مشتریان” تن فروشان هم می تواند کمک شایانی به شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در بازار روسپیگری و تداوم آن و نحوه برخورد صحیح با این پدیده بکند.