Sunday, December 2, 2018

معاون شورای انقلاب فرهنگی: حجاب در ایران با شتاب در حال افول استمعاون شورای انقلاب فرهنگی: حجاب در ایران با شتاب در حال افول است
رادیو فردا
معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی در یک سخنرانی اعلام کرد که حجاب در ایران «با شتاب در حال افول است». یک نماینده مجلس نیز در این نشست از «ایدئولوژیک شدن» حجاب و تبدیل آن به یک موضوع سیاسی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرشته روح‌افزا روز شنبه ۱۰ آذر در همایش «پوشش بانوان ایرانی پس از انقلاب» گفت که حجاب «با شتاب در حال افول است» و «قطعا این افول بیشتر خواهد شد».
به گفته خانم روح‌افزا، اشتغال، تحصیلات، موضوعات اقتصادی و اجتماعی «بر افت حجاب تاثیر مستقیم دارد و این شتاب را بیشتر می‌کند».
وی همچنین گفت که برای برخی افراد از جمله سلبریتی‌ها «حجاب قابل قبول نیست».
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بر اساس آمار نظرسنجی‌ها، در گزارشی اعلام کرده بود که تعداد افراد معتقد به حجاب شرعی در میان افراد باسواد، جوانان و افرادی که دسترسی به رسانه‌ها و محصولات فرهنگی و درآمد بالاتر دارند، کمتر است