Saturday, November 24, 2018

یک تشکل دانشجویی خواستار پاسخگویی علی خامنه‌ای به عملکرد ۴۰ ساله نظام شد کیهان لندنیک تشکل دانشجویی خواستار پاسخگویی علی خامنه‌ای به عملکرد ۴۰ ساله نظام شد
کیهان لندن
- در این نامه تأکید شده دعوت از علی خامنه‌ای «بر اساس اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی» صورت گرفته تا او درباره عملکرد 40 ساله نظام را توضیح دهد.
- دانشجویان نوشته‌اند این دعوت فرصتی است تا خامنه‌ای درباره عملکرد نهادهای «تحت فرمان رهبری» مانند سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح، قوه قضائیه، صدا و سیما، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان» توضیح دهد.
- علی خامنه‌ای از 20 سال پیش تا کنون که رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد هیچگاه در هیچ نشست مطبوعاتی شرکت نکرده است.

شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

اعضای یکی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از او خواسته‌اند با حضور در این دانشگاه درباره عملکرد ۴۰ ساله نظام و نهادهای زیر نظر خود توضیح دهد.
تشکل دانشجویی «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته است به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران حضور یافته و به پرسش‌های دانشجویان درباره عملکرد ۴۰ ساله نظام و همچنین نهادهای زیر نظر خود پاسخ دهد.

تفرقه خطرناکترین ترفند جمهوری اسلامتفرقه خطرناکترین ترفند جمهوری اسلام

اینکه نظام اسلامی در ایران برای بقای خود دست به هر کاری می‌زند نکته‌ای نیست که بر کسی پنهان باشد و یا بر سر آن مناقشه‌ای وجود داشته باشد؛ چه در سیاست‌ داخلی و سرکوب و چه در سیاست خارجی و تسلیم!
اما هیچکدام از این سیاست‌ها پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه نیستند. از یکسو یک نظام سرکوبگر می‌بایست آنقدر بنیه داشته باشد که بتواند نیازهای اقتصادی سرکوب‌شدگان را تأمین کند و از سوی دیگر، برای انجام این منظور، به مراوده با کشورهای دیگر به ویژه با قدرتمندترین آنها که نبض اقتصاد جهانی را در دست دارند نیاز هست.
الاهه بقراط, کیهان لندن:
ایران سال‌هاست از مناسبات مطلوب بین‌المللی محروم مانده و سرکوب نیز دیگر پاسخ نمی‌دهد چرا که اقتصاد شوخی سرش نمی‌شود. دستگیری و زندان نیز برای معترضان و خانواده‌هایشان نان و آب نمی‌شود بلکه به خشم و دوری بیشتر آنها از نظام منجر می‌شود.