Tuesday, November 13, 2018

قتلِ امامِ زمان به دستِ منتظران‌اش در سال ۱۲۶۶ قمری


محل تیرباران باب در سربازخانه تبریز

قتلِ امامِ زمان به دستِ منتظران‌اش در سال ۱۲۶۶ قمری!
محمود صباحی
امامِ زمانْ باب است!
شیعیان قرن‌هاست که در انتظارِ موعود به سر می‌برند اما او آمد و گفت: هان ای شیعیان من همان موعودی هستم که شما در انتظارش بودید و سپس روحانیون با هم‌دستی حکومت و توده‌ی مردم او را در سال ۱۲۶۶ قمری (۱۸۵۰ میلادی) در محاکمه‌‌ای مضحک ــــ همچون دیگر محاکمات مضحک‌شان ــــ در تبریز به اعدام محکوم کردند. آنان «امامِ زمانِ» خود را کشتند در همان حالی که قرن‌ها منتظرش بودند و هم‌چنان برای آمدن او انتظار می‌کشند و خود را با صورِ خیالِ نشانه‌هایِ ظهور او سرگرم می‌کنند.
«راسی راسی مکافاتی»۱ بزرگ هم شد آن زمان که علی‌محمد باب ظهور کرد و گفت: من باب‌ام؛ و سپس آشکار کرد که او خودِ امامِ زمان‌ است: امامِ زمان باید عصرِ پیش از خود را پایان‌یافته اعلام کند تا عصری نوین را طرح بیندازد و بنابراین امامِ زمان نامِ دیگرِ پیام‌آورِ عصرِ جدید است؛ عصری که او در مقامِ «باب» آن را رخ‌دادپذیر می‌کند. به زبانِ دیگر، همه‌یِ این داعیه‌هایِ علی‌محمد باب یک داعیه بیش‌تر نبودند که بنا بر شرایط اجتماعی و سیاسی به نام‌هایِ متفاوتی نامیده می‌شدند: اینک زمانه‌ی جدید فرا رسیده است و باید با زمانه‌یِ کنونی چونان اَستَری که لاشه‌یِ سنگینِ گذشته‌ را حمل می‌کند، بدرود بگویید! ــــ اندیشیدن به بابْ اندیشیدن در بابِ «باب»‌ها و نام‌هایی است که باب هر زمانه بدان‌ها نامیده می‌شود: هر زمانه بابی دارد و هر بابْ بابی است که به باب‌هایِ آینده راه می‌بَرَد! ـــ این باب هرگز بسته نخواهد شد!

مرکز آمار ایران: سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شدمرکز آمار ایران: سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل کشور و برای مهر به ۴۷.۵درصد رسید.
براساس آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در پایان مهر با 11.4 درصد رشد نسبت به ماه قبل از آن به 47.5 درصد رسید. این رقم در شهریورماه 36.1 درصد محاسبه شده بود. براین اساس نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول جامعه از 32.8 درصد در شهریورماه به 46.2 درصد در مهر افزایش یافته است. این رقم برای دهک دوم جامعه نیز در مهر به 47.3 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. دهک سوم شاهد بالاترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهرماه بوده به‌نحوی که تورم نقطه‌ای از 35.4 درصد در شهریور برای این دهک، به 47.8 درصد در ماه هفتم سال رسیده است. درحالی که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک چهارم در شهریورماه 35.7 درصد بود، این رقم در مهرماه به 47.7 درصد افزایش یافت. همچنین این رقم برای دهک پنجم در هفتمین ماه سال 47.5 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن 11.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

12 شرط آمریکا برای مذاکره با آخوندهاروزنامه آلمانی: زندگی در ایران یعنی هراس از تنگناها!روزنامه آلمانی: زندگی در ایران یعنی هراس از تنگناها!

در پی آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بسیاری از رسانه‌های غربی به بررسی تاثیرات این تحریم‌ها بر مبادلات بازرگانی ایران و جهان پرداخته‌اند، اما اینکه این تحریم‌ها چه تاثیری بر سرنوشت رژیم و زندگی روزانه‌ی مردم ایران دارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در همین رابطه گزارشگر روزنامه دیتسایت آلمان در شمال ایران پای صحبت یک جوان ۲۹ ساله نقاش نشسته و کوشیده است با کمک او تصویری روشن از وضعیت زندگی مردم، بیم و امیدها و آرزو‌های بزرگ آنان برای تغییر به دست بدهد.
دیتسایت می‌نویسد: طرف گفتگوی ما مثل بسیاری دیگر از ایرانی‌ها از نتایج تحریم‌های آمریکا می‌ترسد. این تحریم‌ها موقعیت دشوار ایران را بدتر می‌کند و خشم مردم علیه رژیم را بیش از پیش بر می‌انگیزد.
دیتسایت در آغاز گزارش خود می‌نویسد، دولت آمریکا می‌خواهد با تحریم‌های اقتصادی سنگین حکومت ایران را منزوی کند، راه صدور نفت این کشور را ببندد و ارتباطش با سیستم بانکی جهان را قطع کند. ۷۰۰ شرکت، شخص حقیقی، خطوط هوایی و کشتیرانی را واشنگتن وارد لیست تحریم خود کرده است. بر این فهرست شرکت‌های کشورهای سوم نیز که با ایران معامله می‌کنند افزوده شده است. این تحریم‌ها چه تاثیری بر انسان‌ها دارد؟ در اینجا یک مرد جوان ایرانی تشریح می‌کند که چگونه تحریم‌ها بر زندگی روزانه‌ی وی تاثیر می‌گذارد. دیتسایت یادآوری می‌کند که به خاطر امنیت این شهروند ایرانی از انتشار نام او خودداری می‌کند.

از جیب مردم ایران به جیب رهبر شیعیان