Monday, October 29, 2018

سپاه پاسداران همزمان با زادروز کوروش بزرگ در پاسارگاد رزمایش برگزار می‎کندسپاه پاسداران همزمان با زادروز کوروش بزرگ در پاسارگاد رزمایش برگزار می‎کند
کیهان لندن
- با اینهمه ادعاهای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره اقتدار و محبوبیت و نداشتن هیچ بحرانی در کشور، معلوم نیست چرا برای برگزاری یک روز ملی و تاریخی توسط مردم اینهمه توطئه و ترفند می‌چینند تا چنین روزی برگزار نشود!

یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ اکتبر
در آستانه‌ی هفتم آبان‎ماه روز گرامیداشت کوروش بزرگ سرسلسله و پادشاه هخامنشی، یگان‌های سپاه پاسداران از روز پنجم تا هشتم آبان در پاسارگاد رزمایش برگزار خواهند کردند!

سرپرست معاونت بهداشت و درمان «سپاه فجر» استان فارس در نامه‎ای از رییس بیمارستان شهر زرقان حوالی پاسارگاد خواسته ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه بخش‌های آن مرکز درمانی آمادگی لازم جهت پذیرش و انتقال مجروحین و مصدومین احتمالی را داشته باشد.

سرپرست معاونت بهداشت و درمان «سپاه فجر» استان فارس در نامه‎ای از رییس بیمارستان شهر زرقان حوالی پاسارگاد خواسته ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه بخش‌های آن مرکز درمانی آمادگی لازم جهت پذیرش و انتقال مجروحین و مصدومین احتمالی را داشته باشد.

برپایی این رزمایش در شرایطی است که دو ماه پیش، از نهم تا ٢٩ شهریور، ۴٠٠ گردان جهادی سپاه و بسیج در قالب ٨ هزار نیرو در فارس رزمایش برگزار کردند. سردار هاشم غیاثی فرمانده «سپاه فجر» استان فارس در آغاز «رزمایش عاشوراییان» گفته بود، دشمنان در این ۴٠ سال هرچه توانستند انجام دادند اما انقلاب از بحران عبور کرده و می‎کند. به این ترتیب معلوم نیست چرا مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی برای برگزاری یک روز ملی و تاریخی توسط مردم اینهمه توطئه و ترفند می‌چینند تا چنین روزی برگزار نشود!

سوهانک زنی شجاع که دیروز جلوی زورگویی یک تنه ایستاد