Monday, October 22, 2018

مگر حکومت ولی‌فقیه هم فاسد می‌شود؟مگر حکومت ولی‌فقیه هم فاسد می‌شود؟
علی رسولی

محمدجواد امامی کاشانی، امام‌جمعه موقت تهران و از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای در آخرین حضورش در نماز جمعه به موضوعی اشاره کرد که در سال‌های گذشته به تواتر در مورد آن سخن گفته شده است؛ فساد سیستماتیک. امامی کاشانی در بخشی از خطبه‌هایش می‌گوید:
«دولت آمریکا از مرکز تحقیقات پارلمان آمریکا می‌خواهد برای تسلط بر ایران و بر هم ریختن جامعه ما، طرحی بدهد، آن‌ها در این طرح بر چند مطلب تأکید داشتند؛ اول اینکه دولت و دیگر قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنند یعنی اینکه مردم فکر کنند دولت و دیگر قوا فاسد هستند و در کل نظام اسلامی را به فساد متهم کنند. اگر ما به دنبال مطرح کردن فساد در دولت و دیگر قوا باشیم، به دشمن کمک کرده‌ایم و آن‌ها از اقدامات ما خوشحال می‌شوند. رهبری بارها فرموده‌اند اهانت به یکدیگر و توهین، خواست دشمنان و برنامه‌ آن‌هاست، آن‌ها می‌خواهند القا کنند که سیستم فاسد است.»
اگرچه سخن گفتن از «فساد سیاسی و اقتصادی» در میان کارگزاران جمهوری اسلامی موضوع جدیدی نیست و بیش از سه دهه است که حتی در رسانه‌های داخلی هم به کرات پیرامون آن صحبت می‌شود و وجود آن بدیهی انگاشته می‌شود ولی موضوع «فساد سیستماتیک» ماجرای متفاوتی دارد. موضوع «سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی» نزدیک به یک دهه است که در فضای رسمی سیاست در ایران رخ عیان کرده است و وجود آن دست‌کم یک منکر جدی و قدرتمند در ایران دارد؛ آیت‌الله خامنه‌ای.
مغز خودت فاسد است!

عکس ها سخن می گویندمغازه داران یهودیان ایرانی در تل آویو