Friday, October 19, 2018

شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضویشرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی
فصل اول
ایران وایر
 سـال ۱۳۷۷، فعالیت‌هـای اقتصـادی «آسـتان قـدس رضوی» از فعالیت‌هـای فرهنگـی جـدا و اردیبهشـت مـاه سـال ۱۳۸۳ بـا ثبـت قانونـی «مؤسسـه سـازمان اقتصـادی رضـوی»، به صورت متمرکز پی گیری شـد.

این مجموعه اقتصادی در قالب بیش از ۷۰ شـرکت و مؤسسـه، در حـوزه‌هـای مختلـف کسـب و کار، از جملـه صنایـع داروسـازی، غذایـی، نسـاجی و فـرش، عمرانـی و سـاختمانی، کشـاورزی و دام‏پـروری، نفـت و گاز، فـن‌آوری اطلاعـات، مالـی اقتصـادی و سـرمایه گـذاری فعالیت می‌کند.

تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسوؤلیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی، اصلی‌ترین هدف راه‌اندازی چنین مجموعه اقتصادی عریض و طویلی اعلام شده است.

از «سازمان اقتصادی رضوی» به عنوان بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی در شرق ایران نام برده می‌شود که در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن فعالیت می‌کنند.

«سیدرضا فاطمی امین»، مدیرعامل این هلدینگ اقتصادی است که در کارنامه کاری خود بیش از ۲۷ مسوولیت اجرایی یا دانشگاهی دارد.

نماینده خامنه‌ای: لویی پاستور با هدایت امام سجاد میکروب را کشف کردنماینده خامنه‌ای: لویی پاستور با هدایت امام سجاد میکروب را کشف کرد
العربیه.نت فارسی
غلامعلی نعیم آبادی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان می‌گوید که لویی پاستور «میکروب» را با هدایت «امام سجاد» کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، نعیم آبادی این سخنان را در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صحیفه سجادیه در بابل مطرح کرد.
کتاب صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین علی بن الحسین است.
نعیم آبادی با بیان این‌که این کتاب می تواند حلقه وصل ما و جهان باشد، گفت: «بنابه هدایت حضرت ولی عصر صحیفه کتاب دعا فقط نیست کتاب زندگی است».
او افزود: «پاستور گفت من میکروب را کشف نکردم مگر با هدایت امام سجاد و از طریق صحیفه سجادیه».
لویی پاستور از شیمی‌دانان و زیست‌شناسان مشهور فرانسوی است. شهرت وی مدیون شناخت نقش باکتری‌ها در بروز بیماری و کشف واکسن ضد هاری می‌باشد. همچنین عمل پاستوریزه‌کردن که از نام او گرفته شده، از ابداعات این دانشمند نامدار است. پاستور نخستین کسی است که پی به واگیردار بودن سیاه‌زخم گوسفندان برد.

عذرخواهی رسمی نروژ از زنانی که با مردان آلمانی همبستر شده بودندعذرخواهی رسمی نروژ از زنانی که با مردان آلمانی همبستر شده بودند
دولت نروژ به خاطر «رفتار غیرانسانی» با زنان این کشور که در جریان جنگ جهانی دوم با سربازان آلمانی همبستر شده بودند عذرخواهی کرد. این عذرخواهی رسمی در هفتادمین سالگرد تدوین اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد.
ارنا سولبرگ، نخست وزیر نروژ این معذرت خواهی رسمی را صادر کرده است. شاید بسیاری از زنانی که هدف این عذرخواهی بودند دیگر در قید حیات نباشند اما دولت نروژ از خانواده آنها نیز بابت آنچه در گذشته اتفاق افتاده عذرخواهی کرده است.
ماجرای این معذرت خواهی به برخورد با زنانی باز می گردد که در دوران جنگ جهانی با سربازان آلمانی روابط عاشقانه داشتند یا ازدواج کرده بودند.
جنگ جهانی دوم و انتقام از دختران نروژی

آخوندها سرکوب در داخل و تروریسم در خارج