Monday, September 17, 2018

عکس ها سخن می گویند - ایران سرزمین اشغال شده توسط آخوندگره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی، شیدان وثیقگره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی، شیدان وثیق
امروزه، مبارزه با رژیم‌های سلطه‌‌گر، در جهانِ بغرنج و پر تضاد کنونی، اپوزیسیونِ‌ ضد سیستمی را در برابر پرسش‌هایی اگزیستانسیِل قرار داده ‌است. این بحرانِ وجودی و هویتی به ویژه نزد آن احزاب و گروه‌هایی نمودار می‌شود که در تکاپوی ایجاد آلترناتیوی برای کسب حاکمیت1 و اِعمال قدرت‌‌‌اند.
روی سخن ما در این جا با آن اپوزیسیونی است که خواهان تغییراتی بنیادین، اجتماعی و سیاسی، دموکراتیک و رهایی‌خواه، در کشور خود و در جهان است. به طور مشخص در ایران، این اپوزیسیون در وجه دموکراتیک‌ خود شامل طرفداران جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین و مخالفان نظام‌های تئوکراتیک و پادشاهی می‌شود و در وجه “چپ”، هواداران “سوسیالیسم” و رهایی را در‌ بر می‌گیرد. “چپ” و “سوسیالیسم” را در گیومه گذاشته‌ایم چون با آزمون منفی‌ و گاه فاجعه‌باری که در درازای سده‌ی گذشته تا کنون این دو پدیدار از خود نشان داده‌اند، امروزه دیگر نمی‌توان تعریفی مشخص از «چپ» در تمایزش با «راست» و از «سوسیالیسم» در تفاوتش با سرمایه‌داری دولتی و اقتدارگرا به دست داد. از این رو ما در بحث‌‌های خود بیشتر از مقوله «رهایی» یا «رهایش»2 سخن می‌رانیم و تا آن جا که مقدور باشد از کاربُرد واژه‌های «چپ» و «سوسیالیسم»، که بیش از پیش اکنون ناروشن و ناشناخته شده‌اند، خودداری می‌کنیم.

چگونه کره‌ای‌ها نظام مقدس را نقره داغ کردندچگونه کره‌ای‌ها نظام مقدس را نقره داغ کردند
-بانک‎های کره‎ای به مشتریان ایرانی‎ خود گفته‎اند باید حساب های خود را ببندند.
-دلیل این دستور اجرای تحریم‎های ثانویه آمریکا اعلام شده است.
کیهان لندن - بانک‎های کره جنوبی به مشتریان ایرانی خود هشدار داده اند تا ۱۲ اکتبر (۲۲ مهر) حساب‎های خود را ببندند در غیر این صورت بانک در مورد این حساب‎ها تصمیم خواهد گرفت.
یکی از بانک‌ها به نام «ایویهانا» اصلی‎ترین بانک کره جنوبی است که اغلب کشورها و شرکت های خارجی‎ در آن حساب دارند و در ابلاغیه‎ای تازه اعلام کرده «با توجه به بازگشت تحریم‏ های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، مرحله دوم تحریم شامل ممنوعیت معاملات مالی با ایران به زودی آغاز می‎شود و بانک پس از نظرخواهی از مشاوران حقوقی آمریکایی، به این نتیجه رسیده است که با هرگونه ارتباط با مشتریان