Saturday, August 25, 2018

خالی بندی های استاد رحیم پور ازغدیحاج منصور ارضی در مراسم روز عرفه از پروژه قتل هاشمی و تهدید روحانی به مرگ گفتشبکه جاسوسان مزدبگیر و مدافعان استمرار جمهوری اسلامی در خارج کشورشبکه جاسوسان مزدبگیر و مدافعان استمرار جمهوری اسلامی در خارج کشور
کیهان لندن
احمدرضا محمدی دوستدار
- این افراد با کسب پناهندگی سیاسی و حتی تابعیت کشورهای آزاد در غرب نه تنها از امکانات و خدمات پناهندگی سیاسی بهره می‌برند بلکه با حضور فعال در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند و با اپوزیسیون جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند!
- این افراد عمدتا حاملان تفکر چپ سنتی و بقایای احزاب و سازمان‌هایی هستند که در دهه شصت خورشیدی تار و مار شدند و همچنین نیروهای موسوم به ملی-مذهبی که همچنان در رؤیای یک جمهوری اسلامی خوب بسر می‌برند.

اعلام خبر بازداشت دو ایرانی در ایالات متحده به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی که روز دوشنبه ۲۰ اوت برابر با ۲۹ امرداد منتشر شد بار دیگر تلاش‌های پیدا و پنهان جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات از اپوزیسیون و نفوذ در میان مخالفان خود را برجسته کرد.