Sunday, August 19, 2018

ظریف درست گفت که آمریکا نمی تواند آخوندها را سرنگون کند


محمد جواد ظریف، توئیترش با تشبیه دیکتاتوری آخوندهای ضد ایرانی با دولت مرحوم مصدق گفت:
آمریکا نمی تواند دولت جمهوری اسلامی را سرنگون کند
 

نمونه‌ای دیگر از مذاکرات مخفی جمهوری اسلامی, جنگ آشکار و صلح پنهاننمونه‌ای دیگر از مذاکرات مخفی جمهوری اسلامی, جنگ آشکار و صلح پنهان
همان زمان که طلاب و اساتید حوزه علمیه قم در تجمع ضد مذاکره و ضد فساد خود به کسی که «مذاکره شعار» اش است مرگی در « استخر فرح» را وعده می‌دادند، حسن روحانی از مذاکرات پنهانی ایران و عراق بعد از جنگ ۸ ساله این دو کشور سخن می‌گفت.
ه نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری با ایراد این سخنان قصد دارد علیرغم حملات فراوانی که از سوی تندروها و رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات ایران و آمریکا می‌شود، بر ضرورت مذاکره و ناگزیری آن صحه بگذارد.
زیتون ـ مهسا محمدی

زمزمه‌هایی درباره از سر گرفتن مذاکرات از مجاری محرمانه و با وساطت عمان و دوستان اروپایی ایران به گوش می‌رسد، از یک سو رفت و آمد ظریف به عمان و دیدار غیرمنتظره سلطان قابوس پادشاه عمان با وی و از سوی دیگر رایزنی‌های عمان با آمریکا، که هیچ منبع رسمی‌ای آن را تایید نمی‌کند، ظن وجود چنین مذاکراتی را تقویت می‌کند