Wednesday, August 15, 2018

روباه بنفش حسن روحانی خواستار بازسازی «پل مذاکرات» توسط آمریکا شد


روباه بنفش حسن روحانی خواستار بازسازی «پل مذاکرات» توسط آمریکا شد

حسن روحانی ، چهارشنبه 15 اوت در جلسه هیات دولت، از آمریکا خواست «پل مذاکره» میان دو طرف را بازسازی کند.


رادیو فرانسه و ایرانیان شرکت کننده در تظاهرات


بخش فارسی رادیوفرانسه در گزارش روزانه خود از مطبوعات این کشور، اظهارات «فریده فرهی» عضو شورای مشاوران نایاک را به اسم روزنامه لوموند، تیتر کرده و مدعی شده ایرانیان شرکت‌کننده در تظاهرات، «مطالبات سیاسی روشن و مشخصی ندارند