Tuesday, April 24, 2018

آخوندها را آمریکا آورد خودش هم باید ببرد


آخوندها را آمریکا آورد خودش هم باید ببرد
کیهان لندن
- در سال ۵۷ سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا جدا در حال فعالیت برای پیشبرد آنچه بودند که خود «منافع ملی آمریکا» در ایران تصور می‌کردند. حمایت از اسلام‌گرایان از جمله در برابر خطر شوروی به ویژه پس از کودتای چپ در افغانستان، در همین جهت بود.
- هایزر زمانی به تهران قدم می‌گذارد که ماموران سیا مدام از تهران به واشنگتن خبر کودتای قریب‌الوقوع ارتش به قصد جلوگیری از افتادن قدرت به دست آخوندها را گزارش می‌کرده‌اند.
- همان زمان مقاله‌ای در روزنامه‌ی بالتیمور سان تایید می‌کند: «شش ژنرال هستند که طرح کودتا را دنبال می‌کنند. سرلشکر خسروداد، یکی از اعضای این گروه که به صراحت حرف از کودتا می‌زند، به مطبوعات گفته که اگر بختیار شاه را مجبور به خروج از کشور کند، گور خودش را کنده است.