Tuesday, April 17, 2018

احمدی‌نژاد دهان باز کند همه چیز به باد می‌رود، برای حفظ آبرو با او برخورد نمی‌کننداحمدی‌نژاد دهان باز کند همه چیز به باد می‌رود، برای حفظ آبرو با او برخورد نمی‌کنند
خبرآنلاین
 بهمن شریف‌زاده، روحانی حامی احمدی‌نژاد و مشایی در گفتگویی دلایل عدم برخورد حاکمیت با رئیس دولت‌های نهم و دهم را تشریح کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید:‌
برخی مقامات قضایی عنوان کردند اگر با احمدی نژاد برخورد نمی شود حتما حکمتی در آن است؛ به نظر شما این حکمت چیست؟
آبروی خودشان.
منظورتان چیست؟
من فکر می کنم تنها حکمتی که می تواند وجود داشته باشد حفط آبروی دادگاهی است که آقای بقایی را محاکمه کرده است. واقعیت این است که از نظر آقای بقایی و وکلای ایشان هیچ دلیل محکمه پسندی وجود ندارد و لذا اگر دادگاه علنی برگزار شود همه شاهد خالی بودن پرونده از مدارک می شوند؛ وقتی این علنی شود دیگر کار تمام است و می توان گفت یک پایان است برای بعضی ها.
فارغ از بحث آقای بقایی آیا آقای احمدی نژاد مدارکی در دست دارد که یک احتیاط در