Friday, April 13, 2018

بحران ارز؛ اقتصادی یا سیاسیبحران ارز؛ اقتصادی یا سیاسی
مرتضی کاظمیان
افزایش تصاعدی و تاریخی نرخ ارز در ایران بی‌تردید و در نگاه نخست، امری اقتصادی است. اما آیا زیر سایه سنگین «رژیم رانتی» مستقر در ایران، آن‌هم با رویکرد اقتدارگرایانه و مضمونی ایدئولوژیک، می‌توان از یک بحران اقتصادی محض سخن گفت؟ به سختی می‌توان به این پرسش، پاسخ مثبت داد.

برخی ناظران اقتصادی معتقدند که مبتنی بر جمع نرخ تورم ۵ ساله، نرخ رشد نقدینگی، متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه، و متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری، جهش نرخ ارز با شاخص‌های اقتصادی هم‌خوانی دارد.
از همین زاویه، افزایش نرخ دلار به بیش از شش هزار تومان شاید با پاره‌ای مداخله‌های دولت کنترل شود، اما به‌نوعی اجتناب‌ناپذیر است.
از منظر مزبور، بهبود وضع اقتصادی و نیز تحقق ثبات در بازار نیازمند مدیریت یکپارچه مدبرانه و خردمندانه و تحقق «حکمرانی خوب» است؛ وضعی که در شرایط سیاسی ایران امروز موجود نیست.

بحران و استعفا در کمیته جایزه نوبل به دلیل رسوایی آزار جنسیبحران و استعفا در کمیته جایزه نوبل به دلیل رسوایی آزار جنسی
دویچه وله

آکادمی سوئد که وظیفه انتخاب برنده جایزه نوبل ادبی را عهده‌دار است شدیدترین بحران طول تاریخچه‌اش را از سر می‌گذراند. رئیس این آکادمی در پی رسوایی آزار جنسی مرتبط با این نهاد مورد انتقاد قرار گرفت و از مقامش استعفا کرد.
سارا دنیوس، رئیس آکادمی معتبر سوئد، به دلیل چند مورد آزار جنسی که در رابطه با این نهاد در رسانه‌ها مطرح شده بود از مقامش کناره گرفت. دنیوس پس از دیداری سه ساعته با اعضای آکادمی در استکهلم استعفای خود را اعلام کرد.

خانم دنیوس گفت که اعتماد آکادمی را از دست داده و به خواست آکادمی از پست خود کنار می‌رود.

مدافعان حرم این‌بار در راه تصرف تهران


مدافعان حرم این‌بار در راه تصرف تهران
س. اقبال - زمانه
راه قدس از کربلا می‌گذرد. این عبارت کوتاه، گفته‌ای از گفته‌های بی‌حساب و کتاب خمینی است. چنانکه زمان جنگ ایران و عراق، آن را در الگوبرداری از رژیم‌های دیکتاتوری بر در و دیوار شهرهای ایران می‌نوشتند. در همین راستا حتا فاصله‌ی شهرها را تا کربلا محاسبه و علامت‌گذاری می‌کردند که “رزمندگان اسلام” در هر شهری بفهمند، چند کیلومتر با کربلای موعود خود فاصله دارند. چنین فکری هرچند در زمان خمینی محقق نشد اما دولت ایران پس از سقوط صدام به دست سربازان امریکایی، خیلی زود توانست خواستِ “امام راحل” خود را در کربلا و نجف به بار بنشاند. چون اداره‌ی آشکار و پنهان این شهرها را خیلی راحت طرفداران شیعه‌ی جمهوری اسلامی به دست گرفتند تا به اتکای پول‌هایی که از ایران می‌رسید رونقی به کسب و کار خود ببخشند. بر بستر همین رونق اقتصادی، کسب و کار سیاسی حکومت ایران هم در آنجا رونق گرفت. همچنان که از سوی سپاه پاسداران ایران، سپاه قدس با اهدافی برون مرزی تشکیل شد. سپاهی که می‌بایست با تشکیل آن راه رسیدن جمهوری اسلامی به مرزهای اسراییل هموار گردد. ولی دستیابی به مرزهای اسراییل پایان همه‌ی ماجرا نبود. چون سپاه در تمامی کشورهای کوچک و بزرگ دنیا حضوری مداوم و ماندگار ‌یافت تا اهرم نظامی یا به‌ عبارتی روشن‌تر تروریستی خود را برای این و آن به کار بگیرد.