Tuesday, April 10, 2018

حزب «اسلام» می خواهد در بلژیک «دموکراسی اسلامی» ایجاد کندیک نگاه به نقشهٔ جغرافیا بینداز …!
همه ملل اسلامی توسری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند
صادق هدایت

حزب «اسلام» می خواهد در بلژیک «دموکراسی اسلامی» ایجاد کند
حزب «اسلام» می خواهد نامزدهای خود را در انتخابات محلی بلژیک که در آبان ماه برگزار می شود، معرفی کند. این حزب با انتشار برنامه انتخاباتی، هدف خود را ایجاد «دموکراسی اسلامی» بر اساس اصول قرآن و شریعت تعریف کرده است.
آقای رودآن آهروش یکی از بنیان گذاران حزب «اسلام» و عضو شورای منطقه ای در بروکسل ادعا می کند که تا سال ۲۰۳۰ اکثریت جمعیت بروکسل را مسلمان تشکیل خواهند داد. بنیان گذار حزب «اسلام» که راننده اتوبوس نیز هست در مصاحبه ای با مجله بلژیکی «ویف» گفت: «در ساعات شلوغ تنها زنان مسلمان نیستند که در اتوبوس احساس ناراحتی می کنند. بلکه همه اذیت می شوند. به همین خاطر است که می گویم مردان از جلوی اتوبوس سوار شوند و زنان از در عقب.»
آقای آهروش می گوید بدون تغییر دادن قانون اساسی بلژیک باید به «دموکراسی اسلامی» رسید. وی اهداف برنامه حزب «اسلام» را ترکیبی از برنامه های احزاب مختلف از چپ افراطی گرفته تا حزب راست گرای بلژیک معرفی می کند.
منبع یورو نیوز

از درون حکومت: سال سرنوشت ساز برای نظاماز درون حکومت: سال سرنوشت ساز برای نظام
رادیو فرانسه/ناصر اعتمادی: یک فعال سیاسی منتقد داخل کشور و سیصد تن از دانشگاهیان بسیجی و روحانی با انتشار بیانیه های جداگانه خطاب به رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، نسبت به توفانی که در پیش است به او هشدار داده اند.
ابوالفضل قدیانی در بیانیه ای که به تاریخ پانزدهم فروردین ماه منتشر کرده از اعتراض های دی ماه سال گذشته به عنوان "قیام خودجوش و اصیل" مردم ایران "علیه رژیم استبداد دینی" در کشور یاد کرده است. او گفته است که در این "استبداد دینی"، "دایرۀ خودی های نظام ولایت فقیه چنان تنگ شده... که سزای مقاومت در برابر آقای خامنه ای و نقد و سنجش کارنامۀ تباه او ... پرونده سازی های دستگاه های امنیتی و نهایتاً حبس و زندان ... از سوی دستگاه بیداد است."
ابوالفضل قدیانی اظهارات اخیر علی خامنه ای را مبنی بر وجود آزادی در ایران به دروغ گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی، تشبیه کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است که اگر حقیقتاً در این گفتۀ خود صادق است "بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد"، هر چند نویسندۀ بیانیه از قبل پیش بینی کرده است که رهبر حکومت اسلامی ایران که از او به عنوان "مستبد" یاد نموده هرگز چنین کاری نخواهد کرد.