Wednesday, April 4, 2018

روحانیونی که از سیا پول گرفتند


روحانیونی که از سیا پول گرفتند
ترجمه: شیدا قماشچی
تاریخ ایرانی: بخش‌هایی از اسناد مربوط به کودتای ۱۹۵۳ که به تازگی از رده‌بندی محرمانه خارج ‌شده‌اند، نشان می‌دهند تعدادی از روحانیون سرشناس ایرانی در روزهای پیش از کودتای ۱۹ آگوست ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) برای سرنگونی مصدق، «مقادیر بسیار زیادی پول» از مقامات آمریکایی دریافت کرده‌اند. این اسناد بریتانیایی هستند ولی محققین آن‌ها را در آرشیو امنیت ملی آمریکا پیدا کرده‌اند. این اسناد برای نخستین بار توسط آرشیو امنیت ملی آمریکا که نهادی غیردولتی واقع در دانشگاه جورج واشنگتن است، منتشر می‌شوند.
گزارش بریتانیا به تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۵۳، با عنوان «ایران: بازنگری سیاسی از بحران‌های اخیر» برای نخستین بار در مجلد رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۸۹ منتشر شد ولی دو بخش بسیار مهم از این اسناد به دلایل امنیتی حذف شدند.

چهل سال پس از ۵۷: ایرانِ ۹۷، انبار باروتِ خشم و نارضایتی و اعتراضچهل سال پس از ۵۷: ایرانِ ۹۷، انبار باروتِ خشم و نارضایتی و اعتراض
كيهان چاپ لندن:
- جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراضات و تظاهرات صنفی و سیاسی دو تلاش را همزمان پیش می‌برد: سرکوب و ایجاد تفرقه.

- برای مردم ناراضی و جان به لب رسیده راهی جز اعتراض و مقابله باقی نمی‌ماند. آنها به تجربه دریافته‌اند سودشان نه در همراهی با ترفندهای نظام و یا سکوت و استمرار بلکه در ایستادگی علیه شرایط موجود است.