Monday, March 26, 2018

مهم‌ترین تکلیفِ براندازان، قطعِ بازوی خارج‌نشینِ جمهوری اسلامی است
تأملات بِهِنگام؛ مهم‌ترین تکلیفِ براندازان، قطعِ بازوی خارج‌نشینِ جمهوری اسلامی است
کیهان لندن
- مهم‌ترین وظیفه‌ی اپوزیسیون خنثی نمودنِ فعالیت‌های لابی‌ها و هواداران جمهوری اسلامی در خارج از کشور بخصوص در کانادا و بریتانیاست. 
- دیگر وظیفه‌ی اپوزیسیون، اعلامِ مکررِ این موضوع است که حکومتِ غاصبِ جمهوری اسلامی، حُکمِ متجاوزِ خانگی را دارد که به هیچ روی نباید به بهانه‌ی حفظ آبرو و اموال خانواده در قبالِ جنایاتش سکوت کرد.
- باید تلاش کنیم تغییراتی که در راهند با پشتیبانی از اعتراضات برحق مردم و فعالیت‌های مدنی گروه‌های مختلف اجتماعی به ظهور برسند. مسببان هرگونه جنگ احتمالی و خونریزی زمامداران جمهوری اسلامی هستند. 
دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ مارس ۲۰۱۸

شروع فروپاشی اقتصادی و اقتدار حاکمیتشروع فروپاشی اقتصادی و اقتدار حاکمیت
دکتر محسن قائم مقام
ایرانی آزاده جهان چشم براه است/ ایران کهن در خطر افتاده خطر شو!
فریاد به فریاد بیافزای که وقت است/ در یک نفس تازه اثرهاست اثر شو!
(فریدون مشیری)
صحبت آغاز فروپاشی حکومتی مدتها است مورد گفتگو قرار گرفته است. آنچه واقعیت امر را نشان می‌دهد وضع مملکت در جهت ورشکستگی اقتصادی و اقتدار حکومتی است. علی لاریجانی رئیس مجلس‌شان قبل از طرح بودجه گفت که خزانه دولت خالی است. حساب حکومتیان این بود که با تصویب «برجام»، و کنار گذاردن برنامه‌های اتمی، تحریم‌ها کنار گذارده می‌شوند و ملیونها دلاراز طرف غرب در ایران سرمایه گذاری خواهد شد. تنها اتفاقی که افتاد این بود ملیونها دلار در بانکهای خارجی را در اختیار ایران قرار دادند تا کشورهای صنعتی بر پایه آن در ایران سرمایه گذاری نمایند. در حالیکه در عمل این دولت‌ها تنها یک مشت قرارداد با ایران روی کاعذ امضاء کردند ولی سرمایه گذاری‌ای از طرف ایشان دیده نشد. تورم به حدی شد که قیمت دلار به چهار هزار و هفتصد تومان رسید و دولت قول داد که با جلوگیری از فروش دلار در خیابانها ، نه راه‌های دیگر، قیمت دلاررا در چهار هزار و پانصد تومان تثبیت نماید که خود نمایش درماندگی دولت در انجام کار بود، کار از پایه خراب بود و با جمع آوری فروشندگان دلار در خیابان حل نمی‌شد.