Sunday, March 25, 2018

پس از سقوط عفرین، آخرین ایزدی‌های سوریه ناپدید خواهند شد
پس از سقوط عفرین، آخرین ایزدی‌های سوریه ناپدید خواهند شد

زمانه
هجدهم مارس سرانجام شهر عفرین به دست گروه‌های اسلام‌گرای تحت حمایت ترکیه تصرف شد. از ترس تکرار فاجعه شنگال در ۲۰۱۴، بخش بزرگی از پنجاه هزار ایزدی (یزیدی) ساکن عفرین، در طول ماه گذشته از این شهر گریخته‌اند.
عبدو الو، ایزدی ۵۰ ساله سوری، در پنج کیلومتری جنوب عفرین با صدایی آرام و غمزده می‌گوید: «در روستای ما، قسطل جندو، هر دو عبادتگاه ما ویران شده است… پیش‌ترها همه همسایه‌ها می‌آمدند و در اعیاد مذهبی ما شرکت می‌کردند، حتی کردها واعراب سنی» و اضافه می‌کند: «اما همه از ترس دستگیری در یک روز فرار کردند.»

اسلام، سقوط ارزش‌های انسانی - جلال ایجادیاسلام، سقوط ارزش‌های انسانی - جلال ایجادی


اسلام عامل سقوط ارزش های انسانی در جامعه است. جامعه ایران در طول تاریخ، آنجا که با اسلام نزدیک شد یا زیر سلطه اسلام قرار گرفت، باخت و ضربه خورد. تمدنها روی یکدیگر تاثیر میگذارند و می آموزند. ولی «اسلام قرآنی» برای ایران جز یک آسیب بزرگ چیز دیگری نبوده است.

اهمیت ارزش ها 
اگر ارزش ها را برابر اصول و بینش جهت دهنده رفتار انسان بدانیم، در طول تاریخ و متناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی ارزش ها متفاوت هستند. البته ارزش ها هر چند طبق گفته جامعه شناس لوک بولتانسکی جهانشمول نیستند ولی بخشی از آنها در مقاطع تاریخی جنبه اخلاقی گرفته و به اتیک جامعه و ایده ال انسانها تبدیل میگردند. امروز در عرصه جهانی ارزشهای انسانی خواهان آزادی و برابری انسانها میباشند. این ارزشها خواهان احترام به شخصیت انسانی و دوستی میان انسانها بوده و با تجربه دوران مدرنیته، به حقوق شهروندی در دمکراسی باور دارند. انسان در جستجوی معنای زندگی است زیرا انگیزه هستی خود را بدان وابسته می داند. بسیاری فکر میکنند که این زندگی مستلزم ارزشهایی میباشد که معنای زندگی را برای انسان مشخص میکند. فردریش نیچه درپی دادن معنا به زندگی خود بود. فلسفه نزد نیچه رسالت آزادسازی انسان را پیدا می کند. این آزاد سازی مستلزم بدورافکندن و طرد وزنه سنگین و خفه کننده وجود خدا و اخلاق بت پرستی است. نیچه اعلام نمود خدا مرده است تا رهایی انسان میسر شود.

هوشنگ امیر احمدی: برای مقابله با ترامپ یک کابینه نظامی در ایران تشکیل شودلابی‌ ایران در آمریکا پیشنهاد تشکیل حکومت نظامی برای مقابله با ترامپ را به تهران داد
هوشنگ امیر احمدی: برای مقابله با ترامپ یک کابینه نظامی در ایران تشکیل شود
دبی-العربیه.نت فارسی
هوشنگ امیراحمدی رئیس لابی‌های جمهوری اسلامی در آمریکا در واکنش به تعیین جان بولتون به عنوان مشاور امنیتی دونالد ترامپ، پیشنهاد داده که ایران برای رویارویی با حکومت دونالد ترامپ باید حکومتی نظامی یا نیمه نظامی تشکیل دهد.